Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Manušice

zpět | tisk | pdf
Manušice
ObecČeská Lípa
OkresČeská Lípa
KrajLiberecký kraj
Manušice, kód: 691542
GPS souřadnice50° 42' 55.6''
14° 30' 44.8''
Manisch
1 065 m²
Město
Městský úřad Česká Lípa
Odbor správy majetku
Majetková správa hřbitovů
Starý Újezd 646
470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 881 302
Email: fulkova@mucl.cz
URL: https://www.mucl.cz/hrbitov/ds-1098
Město Česká Lípa
https://www.mucl.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Manušice

Manušice (německy Manisch, též v 19. století lidově Mohnsch) je jednou z částí města Česká Lípa. Leží severně od České Lípy v nadmořské výšce 245 metrů. Je zde evidováno 49 adres s 84 trvale žijícími obyvateli.

V roce 1407 je ve vsi zmíněn poplužní dvůr a v roce 1615 mlýn s pilou. Pobělohorský konfiskát panství Horní Libchava i s Manušicemi získal Maltézský řád (nyní Suverénní řád Maltézských rytířů), v jehož držení se ves nacházela více jak 300 let. V roce 1878 se Manušice staly samostatnou politickou obcí s farní správou v Horní Libchavě, kam byly až do konce druhé světové války též přiškoleny. Po první světové válce se zcela německy osídlená obec přihlásila k provincii Německé Čechy a po Mnichovské dohodě připadla k Německé říši.

Většina německého obyvatelstva byla ze svých domovů vyhnána ještě před začátkem Postupimské konference, teprve pak pokračovaly organizované transporty do americké okupační zóny a následně sovětského okupačního pásma v Německu, které byly ukončeny v listopadu roku 1946. Téměř souběžně začalo osídlování obce převážně českým obyvatelstvem z vnitrozemí.

Zdroj: Wikipedia - https://cs.wikipedia.org/wiki/Manu%C5%A1ice


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď