Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Město Touškov

zpět | tisk | pdf
Město Touškov
ObecMěsto Touškov
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Město Touškov, kód: 693430
GPS souřadnice49° 46' 40.5''
13° 14' 38.5''
Tushkau Stadt
8 704 m²
49802/4-5149
Město
Městský úřad Město Touškov
Dolní náměstí 1
330 33 Město Touškov
Tel.: +420 377 922 292
E-mail: p.stverakova@touskov.cz
URL: https://www.touskov.cz
Město Město Touškov
Dolní náměstí 1
330 33 Město Touškov
Tel.: +420 377 922 292
E-mail: mu@touskov.cz
URL: https://www.touskov.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Město Touškov

Město Touškov (německy Stadt Tuschkau) je město v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Žije zde okolo 2.000 obyvatel.

První písemná zmínka o osadě Touškov pochází z falza o založení benediktinského kláštera v Kladrubech z roku 1115. Podle této listiny daroval kníže Vladislav I. Kladrubskému klášteru dva poddané komorníky Domabora a Cika z Touškova. Další zmínka pochází z roku 1186 kde český kníže Bedřich toto darování komorníků z Touškova klášteru potvrzuje. V další správě z roku 1231 je již Touškov nazýván trhovou vsí, čili městečkem. V roce 1288 je Již Touškov nazýván trhovým městem a je nejvýnosnějším majetkem kladrubského kláštera. V těchto letech prožívá Touškov velký rozkvět a je největším městem v širokém dalekém okolí.

Těžkou ranou Touškovu bylo založení královského města Plzně Václavem II. v roce 1295. Místní proboštství zůstalo důležitým ekonomickým hráčem v oblasti a nejvýnosnějším majetkem kladrubského kláštera a město dále rostlo, nicméně jeho politický význam výrazně klesl. Do roku 1424 se v Touškově začala rozvíjet kamenná zástavba, město mělo pravděpodobně jednoduché opevnění, tvrz a kamenný střed města s dřevěnou zástavbou na periferii. Touškovská městská zástavba byla však odlišná od většiny českých měst, byla stavěna spíše do šířky a ne jako běžně do výšky, směrem do dvora.

Existenci Touškova jako významného města ukončily husitské války. Jan Žižka, rozzuřený neúspěchem při obléhání Plzně, si vybral Touškov jako místo, kdy by si alespoň částečně vynahradil neúspěch a sehnal prostředky na zaplacení svého tažení: 20. května 1424 město dobyl a prakticky zcela zničil, zanikla budova klášterní správy, tvrz a téměř veškerá zástavba. Po této katastrofě už Touškov nikdy nezískal svůj dřívější význam a po celé další století zůstával takřka bezvýznamnou trhovou vsí, jen pomalu se rozšiřující.

12. srpna 1543 král Ferdinand I. Habsburský povýšil Touškov na město. Touškov obdržel privilegia, která mu umožňovala svobodné rozvíjení řemesel a udělovala pečeť a městský znak. V posledním desetiletí XVI. století se v Touškově zdržoval známý český cestovatel a umělec, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který v Touškově vlastnil několik domů. Před třicetiletou válkou byl Touškov převážně český, avšak v důsledku války a morových epidemií tehdy počet obyvatel celého Česka klesl o 60 %, přičemž těžce zasažen byl i Touškov. Proto do něj v druhé polovině 17. století přišlo hodně nových, převážně německých obyvatel, hlavně řemeslníků. Touškov během té doby postupně rostl, byť jej postihlo několik katastrof, včetně velkých požárů.

V 18. století většina obyvatel mluvila německy. V roce 1776 bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, starý kostel stávající o něco jižněji byl zbořen o kousek dál vyrostl nový, pozdně barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele od architekta Antonína Haffeneckera. Jeho stavba byla dokončena v roce 1780. Teprve roku 1856 nechal patron a dobrodinec božího domu Johann Anton von Starck věž kostela Narození sv. Jana Křtitele v Tuschkau dostavět do dnešní podoby. V devadesátých letech minulého století byl kostel za působení významného faráře P. Jiřího Mošny kompletně opraven. V roce 1746 se zde postavila nová budova proboštství kladrubského kláštera, to zároveň sloužilo jako letní sídlo kladrubských opatů.

Ve městě se nachází pozdně barokní kostel Narození svatého Jana Křtitele od Antonína Haffeneckera. Dále je zde fara, kaple, morový sloup Nejsvětější Trojice, řada historických domů a bývalá věznice.

Hřbitov

Hřbitov se nachází na východním okraji města. Hřbitov je udržovaný a využívaný. Na poměrně velké ploše hřbitova se nachází velké množství německých náhrobků.

V centru hřbitov se nachází novorománská hřbitovní kaple. Kaple byla postavena jako rodinná hrobka Jana Antonína, svobodného pána Stracka v letech 1858-59 s vlastní hrobkou v suterénu a kaplí v patře. Obdélný půdorys s polokruhovým závěrem je členěn dvouramenným schodištěm s litinovým zábradlím. Stěny jsou vyzděny z pískovcových kvádrů a členěny opěráky. V kapli je dobová výmalba a jsou zde umístěny sochy sv. Jana Evangelisty a Panny Marie od G. Mawe a kříž od L. Wildta.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Hrobka dominanta
 • Kolumbárium
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Studna
 • WC
 • Neuzavírá se
 • Vyčištěná plocha hřbitova
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi
 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď