Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Pavlův Studenec

zpět | tisk | pdf
Pavlův Studenec
ObecHalže
OkresTachov
KrajPlzeňský kraj
Branka u Tachova, kód: 636967
GPS souřadnice49° 48' 42.1''
12° 28' 41.5''
Paulusbrunn
1 729 m²
Obec
Obec Halže, Žďárská 187, 34701 Halže
Obnovený s původními náhrobky
Ne
Pavlův Studenec

Pavlův Studenec je zaniklá rozlehlá obec v oblasti Českého lesa. Stála na samém okraji státních hranic, na silnici mezi bavorskou obcí Bärnau a v Česku ležícím městem Tachov, tj. na území dnešního okresu Tachov a Plzeňského kraje.

Vesnice vznikla počátkem 18. století na staré obchodní stezce. Žili zde převážně Němci a pouze několik Čechů, kteří pracovali na zdejší celnici a četnické stanici. Jako v každé tehdejší obci, fungoval i v Pavlově Studenci bohatý společenský život. Mládež se živě zajímala o sport. Podle sčítání obyvatelstva z roku 1921 žilo zde v celkem 218 usedlostech něco přes 1 400 obyvatel.

Po válce a vysídlení Němců byl Pavlův Studenec nejprve částečně dosídlen, ale po nástupu socialismu připadl do pohraničního pásma a proto musely být zbořeny všechny budovy kromě těch, které užívala Pohraniční stráž. V této fázi byly zachovány kostel, fara, celnice a několik domů, i ty však postupně byly ničeny. V 70. letech bylo hraniční pásmo rozšířeno a při silnici od Tachova vznikla nová kasárna, poté byly zbořeny všechny zbývající budovy původní vesnice, jako poslední byl roku 1977 odstřelen kostel, který předtím pohraniční stráž využívala jako hlásku.

Na území vsi jsou dnes převážně louky, patrné jsou pouze zbytky základových zdí několika usedlostí v Pomezné. Severně od nich je bývalý hřbitov, který byl po roce 1990 pietně upraven. U křižovatky silnic zůstal poničený památník připomínající okresního hejtmana J. Bottgera, který se zasloužil o výstavbu silnice Pavlův Studenec – Zahájí, dokončenou roku 1893.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Neuzavírá se
 • Lapidárium náhrobků, bez vyznačení původních hrobových míst
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď