Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Mladotice

zpět | tisk | pdf
Mladotice
ObecMladotice
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Mladotice, kód: 697150
GPS souřadnice49° 58' 52.5''
13° 22' 0.2''
Mlatz
3 801 m²
Obec
Obecní úřad Mladotice
Mladotice č.p. 14
331 41 Mladotice
Tel.: +420 373 399 213
E-mail: podatelna@mladotice.cz
URL: https://www.mladotice.cz
Obec Mladotice
Mladotice č.p. 14
331 41 Mladotice
Tel.: +420 373 399 213
E-mail: podatelna@mladotice.cz
URL: https://www.mladotice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Mladotice

Mladotice (německy Mlatz) jsou obec v severní části okresu Plzeň-sever, 9 km západně od Kralovic. V obci žije 600 obyvatel.

Mladotice jsou poprvé připomínány roku 1115 jako dar knížete Vladislava I. jím založenému benediktinskému klášteru v Kladrubech. Mladotice v té době existovaly dvoje: Horní a Dolní. Obě nakonec získal cisterciácký klášter v Plasích: roku 1193 dostali plaští řeholníci Dolní Mladotice darem od Kuny z Potvorova a v roce 1205 koupili Horní Mladotice od kladrubských benediktinů.

Roku 1420 zastavil král Zikmund několik vsí z klášterního panství třem šlechticům, kromě jiných i Mladotice. Za husitských válek byla pravděpodobně poškozena kaple, cisterciáci ji později obnovili a zasvětili ji sv. Kateřině. V roce 1475 panošové z Vařin vrátili Mladotice zpět klášteru, k roku 1556 byly jednou z pěti vsí, které byly v majetku kláštera. V 16. století se mladotičtí přiklonili k protestantství a katolická kaple ztratila jejich úctu – kaple fungovala jako stodola a kurník. Opat Adam Wild se proto rozhodl zpochybnit výsady z roku 1405 a dědičnou rychtu rychtáři Brožovi roku 1595 odebral.

Za stavovského povstání roku 1618 ves vyloupilo vojsko generála Mansfelda, 4 statky byly spáleny. Téhož roku se plaský opat Jiří Vašmucius podílel na obraně Plzně, vojsko Mansfelda však prorazilo hradby Plzně a opat byl zajat a odsouzen ke ztrátě hrdla. Jiří Vašmucius se vyplatil penězi vypůjčenými od Jana Tillingera ze Strádáně, kterému opat v roce 1628 na oplátku zastavil mimo další dva pusté selské dvory v Mladoticích.

Za třicetileté války byla kaple sv. Kateřiny pravděpodobně poškozena, ale opět ji cisterciáci opravili. K roku 1651 bylo v Mladoticích 9 statků: Soprovský, Hůlkův, Vávry Nového, Kučerovský, Volfovský, Pekařovský, Bejčkovský, Šaškovský, Jana Pavuzy a Tillingerovský dvůr. Po smrti Jana Tillingera i jeho ženy se zastavený dvůr roku 1653 vrátil do majetku kláštera, který k němu připojil další pozemky a vznikl tzv. panský dvůr.

V roce 1698 koupil opat Ondřej Trojer Benešův statek, někdejší rychtu, se zchátralou kaplí sv. Kateřiny a připojil jej k panskému dvoru. V roce 1707 nechal opat Evžen Tyttl pobořenou kapli sv. Kateřiny strhnout a v následující dvou letech postavit barokní kapli Jména Panny Marie podle návrhu J. B. Santiniho-Aichela.

Mladotice zůstaly v majetku kláštera až do jeho zrušení Josefem II. v roce 1785, kdy přešly do správy náboženského fondu.

Mladotice se staly samostatnou obcí v politickém a soudním okrese kralovickém.

Hřbitov

Hřbitov se nachází jižně za obcí u silnice směrem na Horní Hradiště. Hřbitov je udržovaný a využívaný.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď