Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Moldava

zpět | tisk | pdf
Moldava
ObecMoldava
OkresTeplice
KrajÚstecký kraj
Moldava, kód: 698300
GPS souřadnice50° 43' 10.3''
13° 38' 55.3''
Moldau
2 687 m²
43183/5-2685
Obec
Obecní úřad Moldava
Moldava čp. 113
417 81 Moldava
Tel.: +420 417 822 727
E-mail: moldava@moldava.cz
URL: http://www.moldava.cz
Obec Moldava
Moldava čp. 113
417 81 Moldava
Tel.: +420 417 822 727
E-mail: moldava@moldava.cz
URL: http://www.moldava.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Moldava

Moldava (německy Moldau) je obec, která se nachází v okrese Teplice. V roce 2011 zde trvale žilo 182 obyvatel.

Stáří osídlení v okolí Moldavy dokládají nálezy z mladší doby kamenné. Ves se nacházela na staré solné stezce z Hrobu na Frauenstein v Sasku. Krušnohorský pomezní hvozd lákal svým přírodním bohatstvím již odedávna skláře, neboť ke sklářskému podnikání bylo zapotřebí velkého množství dřeva. Při archeologických průzkumech bylo v okolí Moldavy nalezeno pět sklářských hutí.

V roce 1346 se objevuje v církevních účtech míšeňské kapituly jméno Mulda. Tento rok dokládá stavbu pravděpodobně dřevěného kostelíka. První písemná zmínka o samotné obci pochází až z roku 1402. V letech 1537–1547 stanovil král Ferdinand I. pevné zemské hranice a Moldava připadla české straně. V roce 1560 se na Moldavě těžilo stříbro, těžba však netrvala dlouho.

Vzhledem k blízkosti hranic zde byly problémy s protestanty a katolíky. Při násilné rekatolizaci chodili Moldavští na bohoslužby do sousedního Hermsdorfu a katolický kostel zel prázdnotou. Násilí se neobešlo bez útěků za hranice. Od roku 1687 je veden katolický farář při moldavském kostele Navštívení Panny Marie.

V letech 1871–1884 byla vybudována Moldavská horská dráha, která obec spojila s Mostem. O rok později byl dokončen železniční hraniční přechod do Holzhau, který umožnil železniční spojení do saského Freibergu. Dopravovalo se po ní uhlí, vytěžená ruda, dřevo z Krušných hor a samozřejmě turisté. V roce 1997 byla větší část zbývající trati prohlášena za kulturní památku.

Hřbitov

Horský hřbitov leží na úpatí kopce Bojiště. Plocha je vymezena ohradní zdí s branou. V ploše se nachází soubor dřevěných křížů z 19. století.

Jedná se o horský vesnický hřbitov ohrazený nízkou kamennou zdí nacházející se na svahu bezprostředně za moldavským kostelem. Jednoduché řazení linií hrobů, a celkový charakter prostoru, který je mimo jiné značně pohledově exponován z okolních svahů, je charakteristický zejména použitím regionálního lidového tvarosloví náhrobních křížů, vesměs v dřevěném provedení. V centrální poloze se nachází velký dřevěný kříž s korpusem Ježíše Krista malovaným na plechu. Patří k dnes již ojedinělým krušnohorským hřbitovům, které si udržely svého „genia loci“ v kontextu se sousedící zástavbou, kostelem i působivým zasazením do krajinného reliéfu.

Vedle několika málo nových hrobů jsou na ploše hřbitova především náhrobky původních obyvatel oblasti. Většina z nich v různém stadiu rozpadu, z části náhrobků zbývají již pouze fragmenty pomalu zarůstající do trávy. Menší část náhrobků je v současnosti obnovována.

Počet obyvatel v roce 1930 … 1.465
Počet obyvatel v roce 2011 … 182

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Neuzavírá se
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Částečně zničena
 • V původní podobě