Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Mutěnín

zpět | tisk | pdf
Mutěnín
ObecMutěnín
OkresDomažlice
KrajPlzeňský kraj
Mutěnín, kód: 700461
GPS souřadnice49° 32' 26.5''
12° 45' 8.9''
Muttersdorf
1 151 m²
Židovská obec
Matana a.s.
Malá Štupartská 646/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 185 - 86
E-mail: m.maly@matana.cz
URL: http://www.matana.cz
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Mutěnín

Obec Mutěnín (německy Muttersdorf) se nachází v severozápadní části okresu Domažlice v Plzeňském kraji. V obci žije 266 obyvatel.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1253.

Židovská komunita

Židovské osídlení v Mutěníně se datuje od počátku 17. století. První doložené zmínky o něm pochází ze zprávy domažlického faráře Tobiase Hankelia z 3. října 1669, určené pražskému církevnímu úřadu. Ve zprávě se uvádělo, že v Mutěníně žil již roku 1635 v domě čp. 85 Žid Abraham Ditl se svou rodinou. Roku 1669 byl Mutěnín domovem šesti židovských rodin o celkovém počtu čtyřiceti lidí.

Roku 1662 židé požádali o možnost zřízení menší dřevěné židovské synagogy. Původní byla zbořena v roce 1860. Na ni navázala nová synagoga, postavená v klasicistním slohu na místě tří domů (čp. 67), která byla roku 1923 s velkými náklady přestavěna. Během období nacismu došlo k jejímu zboření.

Z roku 1743 pochází zmínka o židovské škole v pozdějším domě čp. 67. Roku 1747 se v obci nacházelo 8 židovských domů, v nichž žilo 14 rodin o 49 Židech. V roce 1837 žilo v Mutěníně už 110 Židů, postupně ale došlo k poklesu jejich počtu na pouhých 90. V roce 1880 zdejší úřady evidovaly 65 židovských obyvatel, v roce 1900 pak 43. Roku 1920 žilo v Mutěníně už jen 6 rodin o 23 obyvatelích a poslední údaj z roku 1930 uvádí 21 občanů hlásících se k judaizmu… Podle památníku Yad Vashem pocházelo z Mutěnína 9 obětí holocaustu, ale pouze jedna rodina v místě zůstala i v průběhu německé okupace. Celkově jsou zachovány židovské matriky od roku 1793. Židovská obec zanikla roku 1938.

Židovský hřbitov

Hřbitov mutěnínské židovské náboženské obce (ŽNO), založený v roce 1642, se nalézá v lesíku na Ovčím vrchu. V průběhu druhé světové války byl devastován. Dnes je hřbitov citlivě zrekonstruován. Přes dřívější poškozování a zanedbanost působí nynější úprava pohřebiště velice uspořádaným a důstojným dojmem. Je zachováno 162 náhrobků s východní orientací nebo jejich fragmentů. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z poloviny 18. století, nejmladší z 2.poloviny 19. století. Pohřbení pocházejí především z Mutěnína, Ostrova (vsi 2 km západně od Mutěnína) a Mostku (dnes již zaniklá ves 5 km západně od Mutěnína). Epitafy jsou psány hebrejsky, několik málo také německy.

Od roku 1853 patřil zmiňovaný hřbitov obci Mutěnín. V současnosti náleží Federaci židovských v ČR.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie