Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Nemanice

zpět | tisk | pdf
Nemanice
ObecNemanice
OkresDomažlice
KrajPlzeňský kraj
Nemanice, kód: 702846
GPS souřadnice49° 26' 2.0''
12° 43' 16.9''
Wasseruppen
3 728 m²
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem 98, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
Tel.: 379 794 572
E-mail: lbucek@email.cz
URL: http://www.farnostklenci.cz
Římskokatolická farnost Klenčí pod Čerchovem
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Nemanice

Nemanice (německy Wassersuppen) jsou západočeská obec, v západní části okresu Domažlice. Nachází se pod hřebenem Haltravy (882 m), který je odděluje od zbytku českého území. Území odvodňuje Nemanický potok, patřící do povodí Dunaje. Obec leží 21 km západně od okresního města Domažlice. V prostoru bývalé vesnice Lísková se nacházel česko-německý hraniční přechod Lísková/Waldmünchen.

Vesnice byla založena z podnětu města Domažlice kolem roku 1591. Tehdy se tam usídlili čtyři čeští hospodáři a novou ves pojmenovali Loužnice. V 17. století dochází k německé kolonizaci. Ve vesnici byla v provozu sklárna. Zemědělství se nedařilo a obec byla chudá. Němečtí kolonisté dali obci německé jméno Wassersuppen (Vodové polévky). V letech 1781-1784 byl v obci vystavěn barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. V 19. století, za průmyslové revoluce, obec začala díky průmyslové výrobě bohatnout. Byly postaveny nové továrny - např. sirkárna, továrna na staniol a kovové zátky, výroba zrcadel. V roce 1930, před nástupem Adolfa Hitlera k moci v Německu, měly Nemanice a jejich přidružené osady 1921 obyvatel s 326 domy. Druhá světová válka vývoj Nemanic zastavila. Za druhé světové války Nemanice nebyly součástí Protektorátu Čechy a Morava, ale byly „natrvalo“ začleněny do Německé říše.

Po roce 1945 bylo místní německé obyvatelstvo odsunuto a obec i se svými částmi se skoro úplně vylidnila. Po roce 1946 byla obec dosídlena. Původního počtu obyvatel Nemanice ale již nikdy nedosáhly. V 50. letech 20. století bylo kvůli Železné oponě (procházející také hranicí ČSSR a SRN) zřízeno přísně střežené hraniční pásmo. V obci se natrvalo ubytovali příslušníci pohraniční stráže s rodinami, postupně se sem také stěhovaly romské rodiny. Nemanice byly tak skoro na dalších 40 let téměř uzavřenou obcí, kam byl přístup pouze na povolení hraniční stráže. Za komunismu veškeré původní průmyslové podniky v obci zanikly a občané od té doby museli dojíždět za prací do větších sídel (např. do Klenčí pod Čerchovem nebo do Domažlic). Postupně bylo v Nemanicích zbouráno velké množství původních domů a nahrazeno tehdy moderní bytovou výstavbou (betonové bytovky).

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého - stavba pochází z let 1781-1784. Kostel byl vystavěn pod patronací rodu Stadionů. Za komunismu kostel chátral a několikrát bylo uvažováno i o jeho demolici. Naštěstí ale přišel rok 1989 a otevření hranic a rekonstrukce stavby se ujali původní obyvatelé Nemanic - Němci. Oprava byla zahájena v roce 1991 a trvala skoro 5 let. Hřbitov se rozkládá ve svahu nad kostelem.

Zdroj: Wikipedia