Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Morašice

zpět | tisk | pdf
Morašice
ObecNová Sídla
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Nová Sídla, kód: 698415
GPS souřadnice49° 52' 17.0''
16° 14' 20.0''
Moraschitz
3 743 m²
Obec
Obecní úřad Nová Sídla
Nová Sídla 78
570 01 Litomyšl
Tel.: +420 734 535 591
E-mail: novasidla@email.cz
URL: http://www.novasidla.cz
Obec Nová Sídla
Nová Sídla 78
570 01 Litomyšl
Tel.: +420 734 535 591
E-mail: novasidla@email.cz
URL: http://www.novasidla.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Morašice

Obec Morašice se nachází v okrese Svitavy, 5 kilometrů západně od Litomyšle, na silnici II/358 z Litomyšle do Skutče. Patří k historicky významným a na památky bohatým venkovským obcím Litomyšlska. K 1. lednu 2021 zde žilo 726 obyvatel.

Obec Nová Sídla naproti tomu patří k historicky nejmladším obcím Litomyšlska. Nachází se 2 km severně od Morašic, v blízkosti soutoku říček Loučné a Desné. Počet obyvatel činil k 1. lednu 2021 237.

Morašice jsou bezpochyby jednou z nejstarších vsí Litomyšlska. Za první písemnou zprávu je považována buď zmínka k roku 1145 o jistém Onešovi, který daroval Lažany, Říkovice a část Morašic premonstrátům z Litomyšle, nebo až zmínka z roku 1226 o zemanském rodu z Morašic, v němž bylo velmi často užíváno jméno Blud. Obojí nasvědčuje, že v nejstarších dějinách vsi hrála zásadní roli místní drobná šlechta. Vladykové z Morašic si ve vsi v 13. století postavili velkou a silně opevněnou tvrz, úzce svázanou s prvotním vlastnickým kostelem (kaplí). Drobní feudální majitelé se zde a v blízkých Sedlíšťkách, kde byla rovněž tvrz, porůznu uvádějí i v dalších dvou stoletích.

Víc zpráv je až ze století šestnáctého. Ves Morašice byla tehdy rozdělena na dvě části, jednu pod správou litomyšlskou, druhou (úzce související se Sedlíšťkami) v majetku pánů Kostků z Postupic a posléze Žerotínů, příslušnou k panství brandýskému (o zástavní litomyšlské panství Bohuš Kostka z Postupic pro svou účast na protihabsburském odboji 1547 přišel). Odtud dělení Morašic na „stranu litomyšlskou“ a „stranu brandýskou“. Obě části se sjednotily až v roce 1652, když pán na Litomyšli, Jan Bedřich z Trautmannsdorfu, brandýské panství koupil. Pod správu zámeckého panství Litomyšl pak Morašice patřily až do poloviny 19. století.

V roce 1790 zakládá litomyšlský zámecký pán, hrabě Jiří Kristián z Valdštejna, na panském pozemku náležejícím ke dvoru v Sedlišťkách novou chalupnickou osadu, pro níž se zažil název Nová Sídla a která se v 19. století rozrostla na regulérní ves.

Po roce 1848 byly ze zákona a také kvůli úspoře tvořeny z více osad "politické obce" se společným obecním úřadem. Ves Nová Sídla byla zařazena do politické obce morašické stejně jako Sedlišťka, Lažany, Újezdec, Tržek a Řikovice. Dne 20. července 1892 se ale část Sedlišťky-Nová Sídla od Morašic oddělila a osamostatnila jako obec. Pod společnou správou byly Sedlišťky a Nová Sídla do roku 1928, poté došlo k osamostatnění Nových Sídel a společná správa skončila.

Ke správnímu spojení Morašic, Nových Sídel, Řikovic a Lažan došlo ještě jednou, v 50. a 60. letech 20. století. V současnosti jsou Nová Sídla již zase samostatnou obcí, s místní částí Sedlišťka. Obec Morašice nyní tvoří čtyři místní části: vlastní Morašice, Řikovice, Lažany a Višňáry.

Farní příslušnost

I v minulosti podléhalo celé území až po Tržek duchovní správě řízené z farnosti Morašice. Farnost Morašice existuje stále (Biskupství královéhradecké, vikariát Litomyšl), není ale obsazena stálým duchovním, je administrována z Římskokatolické farnosti proboštství Litomyšl.

Farním kostelem je morašický kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů. Jde o historicky a architektonicky velmi významnou stavbu, zahrnující umělecké prvky od gotiky až po 20. století (malby od A. Häuslera podle předloh Mikoláše Alše na stropě chrámové lodi, na stropě nad kruchtou a na čele vítězného oblouku).

Hřbitov

Farnost měla původně hřbitov okolo kostela sv. Petra a Pavla. Ten byl ale v 19. století zrušen, dochovala se však velmi cenná stavba gotické kostnice karnerového uspořádání a za presbytářem kostela jeden malý, hodnotný empírový náhrobek (obeliskový typ, rok 1814).

Výše popsaný správní vývoj v 2. polovině 19. století dává odpověď na otázku, proč se nynější „morašický“ hřbitov zdánlivě nelogicky nachází na katastrálním území Nových Sídel. K založení nového společného hřbitova došlo asi na konci 80. let 19. století, kdy ještě Morašice a Nová Sídla tvořily společnou správní obec. Když v roce 1887 zemřel morašický kněz Ferdinand Římek, byl vikářem Antesem pohřben ještě na starém hřbitově u kostela, patrně do některého staršího kněžského hrobu (mramorová náhrobní deska s jeho jménem se dochovala ve zlomeném stavu na faře). V roce 1892 došlo k oddělení obcí. Farář Mikuláš Simon, který zemřel roku 1909, je pohřben už na novém hřbitově u východního okraje Morašic.

Hřbitov za parčíkem (ten ještě patří do katastru Morašic) poutá svou malebností a množstvím pozoruhodných náhrobků.

Autor: Nisler Petr

Zdroje: Wikipedia, CUZK, oldmaps.geolab.cz, Webové stránky obce Morašice a tam zejména Morašický občasník (jednotlivá čísla dostupná online), Webové stránky obce Nová Sídla


Dokumentační fotografie