Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Ohrozim

zpět | tisk | pdf
Ohrozim
ObecOhrozim
OkresProstějov
KrajOlomoucký kraj
Ohrozim, kód: 709361
GPS souřadnice49° 29' 20.2''
17° 0' 59.0''
Ohrosim
1 676 m²
Obec
Obecní úřad Ohrozim
Ohrozim 31
798 03 Plumlov
Tel.: +420 582 393 238
E-mail: ou.ohrozim@seznam.cz
URL: http://www.ohrozim.cz
Obec Ohrozim
Ohrozim 31
798 03 Plumlov
Tel.: +420 582 393 238
E-mail: ou.ohrozim@seznam.cz
URL: http://www.ohrozim.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Ohrozim

Obec Ohrozim (německy Ohrosim) se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji na silnici II/150 (nejdelší silnici II. třídy v ČR). V roce 2011 zde trvale žilo 472 obyvatel.

Poprvé se jméno vsi objevuje ve výčtu vsí a míst příslušných k pozemkovému majetku „starého“ olomouckého biskupského kostela sv. Petra (1141). Ve 14. století ves, ležící velmi blízko Plumlova, neunikla pozornosti plumlovského pána Beneše II. z Kravař, který zde roku 1365 získal tři a čtvrt lánu a polovinu patronátu. Ves, v níž ještě v 15. a na počátku 16. století držela podíly drobná šlechta (např. vladykové z Lešan, Šárovcové ze Šarova), nakonec nejpozději za Pernštejnů připadla pod plumlovské panství celá. V urbáři panství z roku 1624 se v Ohrozimi uvádí 41 osedlých, z toho 30 rolníků a 11 zahradníků.

Za napoleonských válek byla Ohrozim vypálena vojskem, další zhoubný požár, jemuž ušel jen jediný dům, zpustošil ves Ohrozim v roce 1822.

Od poloviny 19. století žije již Ohrozim životem samostatné obce.

Farnost

Ohrozim je odedávna (první zpráva 1350) sídlem farnosti, která je však posledních 70 let neobsazená a je administrována z Kostelce na Hané. V letech 1963-2004 byla farnost součástí děkanátu Konice, nyní patří pod děkanát Prostějov.

Kostel sv. Václava je v dnešní podobě neoempírová stavba z let 1853-1855, v prvních letech 3. tisíciletí důkladně zrekonstruovaná. Kostel je i díky 40 metrů vysoké věži zdaleka viditelnou dominantou kraje.

Hřbitov

Na počátku 50. let 19. století probíhal v Ohrozimi horečný stavební ruch. V roce 1851 byl zbořen původní kostel sv. Václava, ještě z větší části gotický. Hřbitov, který kolem něj býval, byl zrušen a pohřbívat se začalo na novém hřbitově, založeném jen o necelých 100 metrů dál na západ. Hřbitov je rozlohou malý, jeho parcela má neobvyklý tvar trojúhelníka s oseknutými rohy.

Počet obyvatel v roce 1930 - 672
Počet obyvatel v roce 2011 - 472

Autor: Nisler Petr

Zdroj: Wikipedia, CUZK, webové stránky obce, Marek Vařeka: Urbář plumlovského panství z roku 1624. 2009 (dostupné online)


Dokumentační fotografie