Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Osek

zpět | tisk | pdf
Osek
ObecOsek
OkresRokycany
KrajPlzeňský kraj
Osek u Rokycan, kód: 712949
GPS souřadnice49° 46' 18.6''
13° 35' 29.1''
Wosek
1 165 m²
Židovská obec
Matana a.s.
Malá Štupartská 646/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 185 - 86
E-mail: m.maly@matana.cz
URL: http://www.matana.cz
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: +420 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Udržovaný, nová podoba
Ne
Osek

Obec Osek se nachází v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Žije v ní přibližně 1.400 obyvatel.

První písemná zmínka o vsi Osek pochází z roku 1240.

Osek je barokní zámek, který vznikl přestavbou starší tvrze. První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1379 za Lipolta z Chrástu. Jiří Úlovec však uvádí první přímou zmínku o tvrzi až k roku 1572. Na konci 17. století, za Přibyslava Malovce z Chýnova, byla tvrz přestavěna na barokní zámek. V roce 1681 vyženil statek a zámek Ferdinand Leopold Nostic. Ten nechal k zámku přistavět třípodlažní věž (asi v roce 1689). Nosticové vlastnili zámek až do roku 1734. Po nich byl v majetku Šternberských.

Vystřídal ještě několik majitelů a do roku 1920 patřil zbirožským Colloredo-Mansfeldům. V roce 1935 koupil statek a zámek Jan Kozel. Po válce byl zámek znárodněn, veškeré vybavení zámku odvezeno neznámo kam a interiér zámku přizpůsoben pro potřeby místního státního statku na chlévy a skladiště. Část zámku byla upravena na byty.

Židovská komunita

Židovské osídlení zde existovalo od počátku 18. století. Roku 1717 zde žily 3 židovské rodiny, nejsilnější židovské osídlení zde bylo v první polovině 19. Století, kdy to představovalo až 20 rodin. Roku 1880 jejich počet klesl na 11 rodin a k roku 1920 až na 7 osob. Židovský sídelní okrsek byl umístěn v ulici západně od areálu zámku. Na počátku 19. století se jednalo o 5 domů. Většina z nich se v přestavbách dochovala.

Synagoga, nacházející se v čp. 112 byla postavena západně od zámku mezi židovskými domy, vznikla počátkem 19. století (snad roku 1817 nebo 1803)s bimou uprostřed. Roku 1863 byla přestavěna, bima byla posunuta ke svatostánku a na západní straně byla vytvořena ženská galerie. Kromě modlitebního sálu byly v patře i zimní modlitebna a byt v přízemí. Synagoga sloužila bohoslužebným účelům až do 80. let 19. století. Roku 1887 byla prodána a následně přestavěna na byt a dílnu, Při rekonstrukci probíhající v polovině 90. let 20. století byla odkryta původní okna a další stavební prvky.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Oseku u Rokycan byl založen nejspíše v 18. století. Nachází se v jihovýchodní části obce Osek v zalesněné ploše u zříceniny letohrádku Kamýk.

V areálu zůstaly jen ruiny márnice a ohradní zdi, dochovala se padesátka náhrobních kamenů, z nichž nejstarší pochází snad z roku 1793. Patří k majetku české Federace židovských obcí a je volně přístupný.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Neuzavírá se

Stav hřbitovní zdi

 • Zcela zničena