Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Osík

zpět | tisk | pdf
Osík
ObecOsík
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Osík, kód: 713104
GPS souřadnice49° 50' 36.3''
16° 16' 48.2''
Ossik, Osik
4 294 m²
Obec
Obecní úřad Osík
Osík č.p. 240
569 67 Osík u Litomyšle
Tel.: +420 461 612 573
E-mail: osik@lit.cz
URL: https://www.osik.cz
Obec Osík
Osík č.p. 240
569 67 Osík u Litomyšle
Tel.: +420 461 612 573
E-mail: osik@lit.cz
URL: https://www.osik.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Osík

Obec Osík se nachází 3 km jihozápadně od Litomyšle (okres Svitavy, Pardubický kraj). Žije zde přibližně 1.000 obyvatel.

První hodnověrná listinná zmínka o Osíku (Ossek) se váže k roku 1347 (vyjmenovány majetky na Litomyšlsku, které připadly nově vzniklému litomyšlskému biskupství). Historikové však usuzují, že předchůdcem Osíku byla ves Křekovice, která před svým zánikem stála v poloze mezi Osíkem a Říkovicemi (u Portlíkovy studánky). S výjimkou nepříliš dlouhého období (1358-1364), kdy ves podléhala klášteru na Zbraslavi u Prahy, patřil Osík litomyšlskému biskupovi a kapitule.

Litomyšlské biskupství bylo dokonale rozvráceno husitskými válkami a zaniklo, většina jeho bývalých pozemkových majetků přešla jako korunní zástava na šlechtu, která z husitství profitovala (Kostkové z Postupic). Od poloviny let 15. století se podstatně rozšiřoval i pozemkový majetek městské obce litomyšlské. Ves Osík však patřila k panskému zboží (ceněné byly zejména zdejší mlýny), a tak tomu bylo až do konce patrimoniální správy v polovině 19. století.

Druhá půle 19. století a začátek 20. století je ve znamení vzniku různých spolků a společenských organizací. V roce 1912 byla zprovozněna nová školní budova, která patří mezi dominanty obce a dodnes slouží svému účelu. Roku 1905 zahájila výrobu cihelna, v chodu byla 101 let. Vytlačilova strojírna produkovala zemědělské stroje (např. mlátičky). V dějinách ČSR je Osík zapsán také založením vůbec první inseminační stanice plemenných býků (1946), jež se stala školou pro řadu zemědělských odborníků.

Farní příslušnost

Osík nemá vlastní farnost ani filiální kostel. Větší část patří k římskokatolické farnosti proboštství Litomyšl, menší část přináleží k farnosti Dolní Újezd.

Hřbitov

Hřbitov obce Osíka má zcela jiný ráz než všechny hřbitovy v okolí. Je rozdělen stěnami z tújí do sektorů a hroby v těchto sektorech, respektive jejich náhrobky, do těchto stěn zarůstají. Mívá to žel jeden nedobrý důsledek, a to ten, že (nezřídka!) svíčky na hrobech tújový porost zapálí, o čemž by mohli místní hasiči vyprávět.

Hřbitov sice vyhlíží velmi „moderně“, ale vznikl patrně už v prvorepublikovém období. Pro kunsthistoriky a milovníky starého sepulkrálního umění není na osíckém hřbitově prakticky nic zajímavého. Snad jen architektonické a prostorové řešení kolumbária patří k těm povedenějším. Smuteční rozloučení se někdy konají před velkým křížem vně hřbitova. Obec proto zvažuje výstavbu smuteční síně či kaple.

Autor: Petr Nisler

Zdroje: Wikipedia CZ, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, Památkový katalog, webové stránky obce/města, webové stránky Římskokatolické farnosti, ad.


Dokumentační fotografie