Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Plasy

zpět | tisk | pdf
Plasy
ObecPlasy
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Plasy, kód: 721531
GPS souřadnice49° 56' 4.3''
13° 23' 38.6''
Plaß, Plass
8 672 m²
40940/4-1507
Město
Městský úřad Plasy
Plzeňská 285
331 01 Plasy
Tel.: +420 373 322 493
E-mail: posta@mestoplasy.cz
URL: https://www.plasy.cz
Město Plasy
Plzeňská 285
331 01 Plasy
Tel.: +420 373 322 493
E-mail: posta@mestoplasy.cz
URL: https://www.plasy.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Plasy

Plasy (německy Plaß, Plass) jsou město v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji, s počtem obyvatel přes 2.800.

Město vyrostlo okolo plaského cisterciáckého kláštera, jehož zakládací listinu podepsal v roce 1144 kníže Vladislav II. (asi 1110–1174). Samotný klášter stojí na místě staršího knížecího dvorce. Klášter zažil dvě období vzestupu, z nichž prvé ukončily husitské války a druhé zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785. Majetek kláštera po jeho zrušení přešel do správy náboženského fondu.

Do zrušení patrimoniální správy v roce 1850 nebyly Plasy vnímány jako město či vesnice, ale jen jako širší součást bývalého kláštera. V roce 1826 koupil celé plaské panství v dražbě státní ministr a kancléř rakouského císařství Klemens Wenzel von Metternich, který je v Plasech také pochován v rodinné hrobce, kterou nechal ještě týž rok postavit (zemřel roku 1859). Poté, co získaly Plasy nového pána, nastalo období rozvoje.

Po zrušení patrimoniální správy se v roce 1850 konaly první volby do obecního zastupitelstva. Zvolené zastupitelstvo, ve kterém zasedalo i několik úředníků plaského panství, patrně nemělo o funkci jasnou představu, a tak zvolilo za starostu knížete Klementa Metternicha. Ten považoval volbu za projev uznání své péče o blaho obyvatel Plas, přijal ji a z praktických důvodů pověřil jejím výkonem prvního radního Matěje Hölzla. Situaci vyřešilo okresní hejtmanství v Kralovicích vypsáním nových voleb, ve kterých byl Hölzl potvrzen do funkce starosty.

Starosta Hynek Vavřík zvolený v roce 1902 navrhl, aby se Plasy ucházely o povýšení na městys. Opakované úsilí o povýšení bylo však neúspěšné, mimo jiné proto, že obec neměla vlastní školní budovu. Povýšení se tedy město dočkalo až později.

Hřbitov

Hřbitov se nachází u ulice Plzeňská východně od areálu kláštera Plasy. Ve starší části je možné vidět cenné litinové náhrobky. Jižně pod presbytářem hrobky Metternichů při ohradní zdi je pískovcový náhrobek posledního opata Celestina Wernera Hřbitov je udržovaný a využívaný.

U vstupu na hřbitov se nachází monumentální hrobka rodiny Metternich. Původně gotický hřbitovní kostelík sv. Václava byl za opata plaského kláštera O. Trojera r. 1690 přestavěn v barokním slohu. Po zrušení kláštera r. 1785 nechal kostel kancléř Metternich upravit ve slohu empírovém a v suterénu zřídit rodinnou hrobku. V ní jsou uloženy ostatky rodiny Metternichů včetně ostatků kancléře Václava Lothara Metternicha.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog
Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Hrobka dominanta
 • Márnice (i bývalá)
 • Dům správce (i bývalý)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Jímka / skládka
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě
 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď