Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Poběžovice

zpět | tisk | pdf
Poběžovice
ObecPoběžovice
OkresDomažlice
KrajPlzeňský kraj
Poběžovice u Domažlic, kód: 722863
GPS souřadnice49° 31' 4.1''
12° 48' 21.0''
Ronsberg
14 151 m²
Město
Městský úřad Poběžovice
náměstí Míru 47
345 22 Poběžovice
Tel.: +420 379 497 281
E-mail: podatelna@pobezovice.cz
URL: https://www.pobezovice.cz
Město Poběžovice
náměstí Míru 47
345 22 Poběžovice
Tel.: +420 379 497 281
E-mail: podatelna@pobezovice.cz
URL: https://www.pobezovice.cz
Udržovaný, nová podoba
Ne
Poběžovice

Poběžovice (dříve Ronšperk, německy Ronsperg) jsou město v severozápadní části okresu Domažlice. Žije zde přibližně 1 500 obyvatel.

Poběžovice jsou připomínány v roce 1359, kdy patřily Zdeňkovi z Ronšperka spolu s blízkými statky Valtířovem, Vlkanovem, díly Šitboře a Starého Herštejna. Ronšperkové vybudovali první tvrz. Ve druhé polovině 15. století Dobrohost z Ronšperka vystavěl gotický hrad s hradbami a kostel, v němž byl roku 1506 pohřben, jeho náhrobní deska se dochovala dodnes. Roku 1502 byly Poběžovice povýšeny na město.

Roku 1526 získali Poběžovice páni z Gutštejna, kteří je roku 1543 prodali bratrům ze Švamberka. V pobělohorské době byl majetek zkonfiskován královskou komorou. Dědictvím po Janu Jindřichovi z Bedenberka byl statek převeden do majetku dvorského rady a hejtmana hradeckého kraje Daniela Norberta Pachty z Rájova, po jehož smrti jej zdědila dcera Anna Feliciana, provdaná za Matyáše Bohumíra z Wunschwitz, který se vrátil z tureckého zajetí a dal v letech 1682–1695 hrad přestavět do podoby raně barokního zámku. Syn Bohumír Daniel panství zanedbával. Další majitelé se na zámku rychle střídali, za první pruské války roku 1741 sloužil dokonce jako vojenský lazaret.
V polovině 19. století zde pobýval mladý Bedřich Smetana, který v rodině Thunů působil jako učitel hudby Leopoldových dcer.

V Poběžovicích žila početná židovská obec, která ale nepřežila nacistickou okupaci. Po roce 1945 došlo k odsunu většinového německého obyvatelstva a město bylo dosídleno Čechy. Zámek spolu s panstvím byl po válce zabaven. Za komunismu Poběžovice kvůli své poloze na periferii upadají.

Hřbitov

Velký městský hřbitov, jehož velikost odpovídá původní velikosti města před odsunem německého obyvatelstva, se nachází na okraji města u silnice směrem na Hostouň. Velká část hřbitova byla historicky srovnána se zemí a vyčištěna od náhrobků. Na ohradní zdi jsou stále ještě viditelné obrysy odstraněných náhrobků. V přední části hřbitova je umístěn památník vše, kteří byli na tomto hřbitově pochování a jejichž náhrobky nezůstaly dochovány. Uprostřed hřbitova se nachází udržovaná hřbitovní kaple. V druhé, zadní části hřbitova je umístěn památník obětem pochodu smrti na sklonku druhé světové války. Nová hrobová místa jsou zřizována v zadní části. Hřbitovní zeď je ve špatném stavu. Hřbitov je celkově udržovaný a využívaný.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Kaple
 • Popelnice
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • Vyčištěná plocha hřbitova
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Částečně zničena
 • V původní podobě
 • Obnovena bez náhrobků
 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď