Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Postoloprty

zpět | tisk | pdf
Postoloprty
ObecPostoloprty
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Postoloprty, kód: 726117
GPS souřadnice50° 21' 48.3''
13° 41' 41.4''
Postelberg
12 065 m²
Město
Služby města Postoloprty, s.r.o.
Tyršova 626, 439 42 Postoloprty
Tel.: +420 415 240 265
E.mail: info@smpostoloprty.cz
URL: http://www.smpostoloprty.cz
Město Postoloprty
Mírové náměstí 318
439 42 Postoloprty
Tel.: +420 415 778 411
E-mail: mu@postoloprty.cz
URL: http://www.postoloprty.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Postoloprty

Město Postoloprty (německy Postelberg) se nachází v okrese Louny. V roce 2011 zde trvale žilo 3.697 obyvatel.

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1125.

Pravděpodobně v 7. století se podél řeky Ohře usadili Lučané. Ti přišli proti proudu řeky Ohře od východu a věnovali se především zemědělství. Z této doby je známá pověst o Neklanovi, pražském knížeti, který bojoval s Vlastislavem, knížetem luckým. Vlastislav byl poražen a jeho syn Zbyslav byl později zavražděn zrádným Durynkem. Po vpádu Vlastislava vystavěl Neklan Lučanům náhradou za jejich zbořený hrad nový, který se jmenoval Drahúš (dnes městská čtvrť Draguš na jihozápadním okraji města).

Hrad Drahúš byl ve 12. století zničen. Údajně byl později na jeho místě postaven klášter Porta Apostolorum, který byl roku 1420 vypálen během husitských válek. Stavebně historický průzkum však klášter spolehlivě lokalizoval v místech postoloprtského děkanství.

10. listopadu 1938 byla vypálena chomutovská synagoga. Židé, kteří nestačili utéci, byli za bití sudetskými Němci hnáni po čtyřech do zbytku ČSR právě přes Postoloprty na Louny (ty nebyly odstoupeny). Později Němci zřízený koncentrační tábor v bažantnici byl v roce 1943 vyhrazen pro mužské židovské míšence a manžele židovek z celého protektorátního území. Spolu s válečnými (Francie, Itálie, Velká Británie) zajatci pracovali nejen na stavbě letiště Žatec. Tábor fungoval až do dubna 1945, kdy řada vězňů začala utíkat. Průměrně zde bylo internováno 1.200 lidí.

Po konci druhé světové války se v obci udál jeden z největších masakrů Sudetských Němců. V červnu 1945 byli v Postoloprtech shromážděni Němci z obce i okolí. Muži a chlapci od třinácti let byli internování do kasáren, ostatní byli poslání do lágru v místní bažantnici. Velká část z Němců včetně několika dětí byla popravena. V roce 1947 bylo exhumováno 763 těl, odhady počtu obětí se ale liší. Někteří historici udávají 800–1.000 obětí, nejvyšší odhady hovoří o 2.000–3.000 mrtvých. Po únoru 1948 byla celá událost ututlána.

Hřbitov

Městský hřbitov o rozloze 12 tis. m2 má přibližně 2.000 hrobových míst a jeho založení se datuje do druhé poloviny 19. století. Hřbitovní zeď je udržována, zčásti i obnovena vč. náhrobků. Hřbitov je udržovaný a fungující.

V zadním části hřbitova se nachází hřbitovní kaple vysvěcená roku 1889, vyzdobená původními freskami a vyřezávaným dřevěným oltářem. Tato kaple se používá pro poslední rozloučení. Na hřbitově je rovněž umístěna pamětní deska pro připomínku tzv. postoloprtského masakru německých obyvatel v roce 1945.

Počet obyvatel v roce 1930 - 3.311
Počet obyvatel v roce 2011 - 3.697

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Obřadní síň
 • Dům správce (i bývalý)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Kaple
 • Popelnice
 • Jímka / skládka
 • Studna
 • Vodovod
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě
 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi