Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Rabštejn nad Střelou

zpět | tisk | pdf
Rabštejn nad Střelou
ObecManětín
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Rabštejn nad Střelou, kód: 737135
GPS souřadnice50° 2' 24.8''
13° 17' 13.8''
Rabenstein an der Schnella
870 m²
41770/4-1563
Židovská obec
Matana a.s.
Malá Štupartská 646/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 185 - 86
E-mail: m.maly@matana.cz
URL: http://www.matana.cz
FFederace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: +420 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou je část města Manětína v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. V roce 2011 zde žilo 25 lidí.

První písemná zmínka o hradu Rabštejnu pochází z roku 1269, kdy byl ve vlastnictví rodu Milhosticů. Po roce 1321 koupil rabštejnský statek Oldřich Pluh, předek významného rodu Pluhů z Rabštejna. Přestavěl zpustlý hrad na významné šlechtické sídlo a v sousedství založil opevněné město, kterému vymohl 21. září 1337 pražské městské právo.

V držení rodu Pluhů Rabštejn dlouho nezůstal, neboť Oldřichovi synové byli nuceni roku 1357 město a hrad prodat císaři Karlu IV., který si byl vědom strategické polohy hradu a města na obchodní cestě z Prahy do Chebu a dále do Bavorska, a chtěl je mít ve svém majetku. Tak se stal Rabštejn královským zbožím, které spravoval purkrabí.

V roce 1419 se Rabštejna zmocnil Jindřich Plavenský, pán na Kynžvartě, Bečově a Bochově. Kdy Rabštejn ztratil, není známo. Hrad získali synové Beneše Čerta, ale již v roce 1428 se jako jeho držitelé uvádějí bratři Bušek a Jan Calta z Kamenné Hory. Když Bušek Calta roku 1433 zemřel, stal se poručníkem jeho nezletilého syna Jana Burian I. z Gutštejna. Buškův syn Jan zemřel v roce 1464 a majetku se protiprávně zmocnil poručník jeho nezletilých dcer Burianův syn Burian II. z Gutštejna.

Král Vladislav II. držel Rabštejn devět let a udělil městu další privilegia.

V 16. a 17. století měnil Rabštejn majitele, až ho získal v roce 1665 Jan Šebestián z Pöttingu, jehož rod se zasloužili o opětovný vzestup městečka.

Vzhledem k převaze německého obyvatelstva se město stalo v roce 1938 součástí Sudet a musela odejít část místní české menšiny. Spolu s ní Rabštejn opustily i poslední dvě židovské rodiny a zakončily tak téměř 300 let dlouhou historii místní židovské komunity.

Konec války přinesl vysídlení německých obyvatel v říjnu 1946 a Rabštejn již nebyl plně dosídlen. Malebnost města předurčila jeho postupnou přeměnu v rekreační sídlo, část neobydlených domů byla zbořena. Rabštejn se nadále vylidňoval a ztratil tak i svou samostatnost, když se 1. července 1980 stal součástí města Manětína.

Židovská komunita

První tři židovské rodiny přišly do Rabštejna před rokem 1654. Další zprávy pocházejí až z 19. století, kdy tu byly 2 rodiny. Počet osob židovského vyznání tu nepřesáhl 15, naopak se stále snižoval. Poslední rodina odešla před nacistickou okupací v roce 1938.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou byl založen nejspíše roku 1654. Je situován v Rabštejně nad Střelou ve svahu na cestě vedoucí od pošty směrem k řece Střele. Skládá se ze dvou částí, novější a starší, jež byla kvůli nedostatku místa pro další hroby zvýšena. Dochovala se ohradní zeď s brankou s letopočtem 1787 na portále.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog