Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Raná

zpět | tisk | pdf
Raná
ObecRaná
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Raná u Loun, kód: 739243
GPS souřadnice50° 24' 37.9''
13° 47' 0.1''
Rannayer Berg
1 214 m²
Obec
Obecní úřad Raná
Obec Raná
Udržovaný v původní podobě
Ne
Raná

Obec Raná (německy Rannayer Berg) se nachází při úpatí stejnojmenného vrchu v okrese Louny. V roce 2011 zde trvale žilo 229 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1335. "Villa Rana" se objevuje v listině Jana Lucemburského vydané v Praze 7. srpna. Panovník v ní potvrzuje nadaci, kterou pro klášter magdalenitek, umístěný mezi Louny a Dobroměřicemi, založil lounský rychtář Bero. V listině je zmíněn rovněž ranský kostel, k němuž mají mít magdalenitky patronátní právo.

V předhusitském období byl majetek v Rané rozdělen mezi klášter a bohaté lounské měšťany. Za husitských válek klášter magdalenitek zanikl a veškerý jeho majetek přešel na Louny. V roce 1459 ustanovil Jiří z Poděbrad, že z bývalého klášterního majetku včetně Rané vznikne záduší, z něhož se bude financovat provoz špitálu. Od té doby byla Raná – s výjimkou krátkého období po třicetileté válce – trvale v majetku Loun.

V důsledku třicetileté války byla Raná zpustošena. Přispěl k tomu i požár v roce 1624, kdy s výjimkou kostela, městského dvora a čtyř usedlostí vyhořela celá vesnice. Na konci války, v roce 1654, bylo v Rané podle berní ruly z 18 usedlostí 11 pustých. Na svazích kopce Raná se stále pěstovala vinná réva.

Při pobělohorských konfiskacích připadly všechny lounské špitální vesnice včetně Rané královské komoře a byly zastaveny postupně několika šlechtickým rodům. Až roku 1684 si je směly od panovníka vykoupit zpět. V 17. století se do Rané přistěhovali noví, německy mluvící kolonisté. Až do konce druhé světové války zůstala Raná národnostně smíšená.

Hřbitov

Areál udržovaného a funkčního hřbitova je ohraničen hřbitovní zdí v původní podobě. Plocha hřbitova je udržována. Márnice je opravena. Hřbitov je stále využívaný.

Počet obyvatel v roce 1930 - 483
Počet obyvatel v roce 2011 - 229

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalogDokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi