Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Želina

zpět | tisk | pdf
Želina
ObecRokle
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Rokle, kód: 740675
GPS souřadnice50° 21' 56.5''
13° 17' 2.8''
Seelau
1 515 m²
33982/5-735
Obec
Obecní úřad Rokle
čp. 3, 432 01 Rokle
Obec Rokle
č.p. 3, 432 01 Rokle
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Želina

Želina (německy Seelau, Sehlau ale i Sechlau) je malá vesnice, část obce Rokle v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 22 obyvatel.

První písemnou zmínku o Želině z roku 1337 nacházíme v inkvizičních protokolech a k roku 1352 je doložena existence zdejšího kostela svatého Vavřince, ke kterému měli patronátní právo čeští panovníci. Někdy v 80. letech 13. století tu měl být založen klášter magdalenitek, ale jeho existence nebyla nikdy doložena věrohodnými prameny ani archeologicky.

Ve druhé polovině 15. století osada patřila rodině kadaňských měšťanů Rurentwarcků, kteří ji roku 1479 prodali Gabrielu Leymerovi a od něj ji na přelomu 15. a 16. století získal jiný měšťan Baltazar z Jeseně. Za 137 kop grošů ji od něj roku 1509 Wolfgang Nürmperger.

Po třicetileté válce měli patronátní právo ke kostelu majitelé vintířovského panství, kterými byla hrabata Losy z Losinthalu, jejichž erb je umístěn nad vchodem želinské fary. Vesnice pravděpodobně během války zanikla, protože není uvedena v berní rule ani v tereziánském katastru, který zde zmiňuje pouze dvůr s poli o výměře 205 strychů. Jedenáct domů zde zmiňuje až Topographie des Königreiches Böhmen Jaroslava Schallera z roku 1787. Ze starších záznamů však plyne, že kadaňská městská rada rozprodala část pozemků dvora jednotlivým rolníkům.

Po roce 1850 se Želina stala nejprve místní částí Kadaňské Jeseně a před rokem 1880 byla převedena k Rokli.

Hřbitov u kostela sv. Vavřince

Hřbitov je součástí areálu kostela sv. Vavřince, který stojí u svahu nad Ohří, obklopen ohradní zdí s bránou a s márnicí. Je původně románský, rozšířen byl v 2. polovině 13. století a přestavěn ve 14. století, naposledy pak v roce 1484. Dne 31.8.1961 kostel po úmyslném zapálení vyhořel, zůstalo jen obvodové zdivo. Okresní národní výbor Chomutov v roce 1964 schválil demolici kostela mimo jeho románskou apsidu, k demolici ale nedošlo. V roce 1992 dostal kostel nový krov a střechu.

Na ploše hřbitova je větší množství rozpadajících se náhrobků a hrobových míst, celkově je plocha hřbitova ve špatném stavu.

Počet obyvatel v roce 1930 - 67
Počet obyvatel v roce 2011 - 22

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Kostel
 • Neuzavírá se
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Částečně zničena