Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Rybí

zpět | tisk | pdf
Rybí
ObecRybí
OkresNový Jičín
KrajMoravskoslezský kraj
Rybí, kód: 743828
GPS souřadnice49° 36' 8.4''
18° 4' 42.8''
Reimlich
3 584 m²
Obec
Rybí
Obecní úřad Rybí
Rybí 127, 742 65 Rybí
Tel.: +420 556 760 181 / E-mail: obec@rybi.cz
URL: www.rybi.cz
Rybí
Obecní úřad Rybí
Rybí 127, 742 65 Rybí
Tel.: +420 556 760 181 / E-mail: obec@rybi.cz
URL: www.rybi.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Rybí

Rybí je původně česká obec, jejíž název je spojován s Rybím potokem. Podle staré pověsti zničili Rybí společně se Štramberkem a okolními obcemi Tataři za svého vpádu roku 1241. Podobné zprávy však patří pouze do oblastí pověstí. Rybí původně patřilo k hradu Štramberku a dostávalo se do lenního držení manů štramberských pánů.

V letech 1519 - 1521 se zde připomínají vladyka Jiří ze Závišic a jeho sestra Dorota z Rybího, kteří podávali stížnost proti umučení svého bratra Petra z Rybího v Novém Jičíně. V roce 1523 se Rybí dostalo k fulneckému panství Bernarda ze Žerotína, jeho synovec a nástupce Karel však Fulnecko s Rybím odprodal Oldřichovi Cetryšovi z Kynšperka. Při dělení panství v roce 1584 Rybí připadlo ke kunínskému panství. Jeho držitel Jan Balcar Cetryš z Kynšperka však musel pro finanční těžkosti právě Rybí odprodat v roce 1588 městu Novému Jičínu. Od této doby snášela obec osudy novojičínsko-štramberského panství až do 19. století.

Její první vrchností se stalo nejprve samotné město Nový Jičín, od roku 1624 po potrestání města za účast ve stavovském povstání se novým majitelem stal jezuitský řád a jeho školaská kolej v Olomouci. Ve stejném roce Rybí zažilo útrapy třicetileté války, když obec vypálili polští kozáci a v letech 1642 - 1648, kdy celou osadu vyplenili Švédové. Po zrušení jezuitskému řádu přešla obec s panstvím do majetku královské komory, krátce na to šlechtického ústavu v Olomouci a Brně, až konečně v roce 1781 se majitelem panství stala c.k. Tereziánská akademie ve Vídni.

Významnou kapitolou dějin obce tvoří období německé okupace. Tehdy se řada občanů zapojila do protifašistického odboje. Na jižním okraji lesa Rovně vznikly již počátkem 19. století zásluhou novojičínského měšťana Martina Ritze sirné lázně. Do roku 1999 se zde nacházelo plicní oddělení novojičínské nemocnice.


Počet obyvatel v roce 1930 … 1.140
Počet obyvatel v roce 2011 … 1.136

Stav hřbitova
-

Zdroje
Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ, webové stránky města, farnosti; Wikipedia

Odkaz
http://cimiterium.cz/hrbitovy/detail/3875-rybi