Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Sedlnice

zpět | tisk | pdf
Sedlnice
ObecSedlnice
OkresNový Jičín
KrajMoravskoslezský kraj
Sedlnice, kód: 747009
GPS souřadnice49° 39' 31.5''
18° 5' 6.9''
Sedlnitz
4 197 m²
Obec
Sedlnice
Obecní úřad Sedlnice
Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
Tel.: +420 556 745 592 / E-mail: obec@sedlnice.cz
URL: www.sedlnice.cz
Sedlnice
Obecní úřad Sedlnice
Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
Tel.: +420 556 745 592 / E-mail: obec@sedlnice.cz
URL: www.sedlnice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Sedlnice

Sedlnice patří mezi nejstarší obce na Příborsku. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267. Osada zde byla zřejmě už dávno před těmito letopočty, jak napovídají místní pozdější nálezy dvou kamenných sekeromlatů z mladší doby kamenné a část čelisti (zuby) pravěkého koně. Ve 12.-14. století dochází k rozsáhlé kolonizaci.

Za vlády Přemyslovců k ní přispívají i hrabata Huckeswagenů z Porýní a olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku. Dochází k osidlování Slezska i severovýchodní Moravy. Sedlnice byly původně dvě správně samostatné obce: Manská Sedlnice se nacházela na východním břehu Sedlničky. Časem byla změněna na biskupské léno a dávána v manství.Dědičná Sedlnice na západním břehu řeky zůstávala v majetku jednoho rodu, dědila se. V roce 1863 byly Dědičná i Manská Sedlnice sloučeny v jednu politickou obec.

1. světová válka si vyžádala životy 40 sedlnických mužů. Rakousko-Uhersko se rozpadlo a 28. 10. 1918 vznikla Československá republika, do níž bylo zahrnuto i území Sudet. V Sedlnicích převažovalo německé obyvatelstvo. Po mnichovské dohodě v září 1938 bylo rozhodnuto vydat pohraničí Říši. Dne 10. 10. 1938 dochází k záboru tzv. páté kolony - Sudet, tedy i Sedlnic. Vedle vesnic s většinou německého obyvatelstva bylo k Německu připojeno i 43 ryze českých obcí. České rodiny i ze Sedlnic musely opustit své majetky. Z 2. světové války se do obce nevrátilo z fronty 106 Němců.

30. dubna 1945 byla osvobozena Moravská Ostrava. V Sedlnicích se bojovalo od 2. do 6. května. Boje byly těžké - padlo 14 sovětských vojáků, počet německých není znám. Sedm domů bylo úplně zničeno, tři stodoly a mnoho domů poškozeno tak, že některé už nebyly obnovovány. Boje probíhaly ve dvou směrech: od východu z Příbora a ze severu po silnici Butovice - Příbor. Teprve 6. května 1945 se oba oddíly sovětské armády v Borovci spojily.

V roce 1946 odešlo ze Sedlnic 952 osob německé národnosti. Mohly zůstat rodiny smíšeného manželství, antifašisté a příslušníci rakouského státu. Podle kronikáře Františka Máchy odsun ze Sedlnic proběhl klidně. Do obce přišlo 266 nových rodin, vrátilo se 10 rodin starousedlíků - Čechů. Přidělování majetků podle Dekretů prezidenta Beneše skončilo v roce 1949.

Počet obyvatel v roce 1930 … 1.750
Počet obyvatel v roce 2011 … 1.389

Stav hřbitova
Hřbitov se nachází za kostelem sv. Michaela. Hřbitov vč. márnice, rozlučkové místnosti a dalšího příslušenství je udržovaný. V přední části vpravo od vstupu jsou do řady sestaveny litinové kříže z odstraněných náhrobků. Dochované německé náhrobky jsou přemístěné a uspořádány do lapidária společně s pamětní deskou.

Zdroje
Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ, webové stránky města, farnosti; Wikipedia