Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Smolotely

zpět | tisk | pdf
Smolotely
ObecSmolotely
OkresPříbram
KrajStředočeský kraj
Smolotely, kód: 751138
GPS souřadnice49° 36' 57.5''
14° 8' 33.7''
Smolotel
1 079 m²
Obec
Obecní úřad Smolotely
Smolotely 21
262 63 Kamýk n. Vltavou
Tel.: +420 318 694 226
E-mail: ou-smolotely@volny.cz
Obec Smolotely
Udržovaný v původní podobě
Ne
Smolotely

Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram přibližně 5 km západně od hráze orlické přehrady. Její součástí jsou vsi Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty a řada samot.

Pravděpodobně již koncem doby bronzové v okolí dnešních Smolotel bylo první známé osídlení (na vrchu zvaném Hradiště bylo vědeckým průzkumem doloženo slovanské hradiště). V 9. století byl na území dnešní obce Smolotely pravděpodobně trh se smolou (z toho pravděpodobně pochází název dnešní název obce – Smolotely. Z roku 1336 pochází první písemná zmínka v majestátu Jana Lucemburského.

První písemná zmínka o zdejší gotické tvrzi je z roku 1515 (o její existenci nasvědčují zkosené zdi na jedné ze stran dnešního zámku). Roku 1605 koupil tvrz rod Chanovských z Dlouhé Vsi. Za třicetileté války byl východně od dnešních Smolotelek švédský vojenský tábor. Jan Felix Chanovský z Dlouhé vsi nechal vystavět v letech 1719–1722 poutní kostel na nedalekém vrchu Maková (název od: má kovy). V tomto období byla také přestavěna zdejší gotická tvrz na barokní zámek (1706–1732). První písemná zmínka o zámku je z 28. dubna 1732. K zámku v této době náležel ještě pivovar s chmelnicí. K zámku se postupně staví další budovy pro hospodářské účely.

První světová válka ho nijak významně neovlivnila. Za druhé světové vlastnila Smolotely a zdejší panství rodina Schwarzových. Ti však byli deportování do Osvětimi, kde zemřeli v plynové komoře, z celé rodiny přežila jen dcera Ema, která emigrovala do Ameriky. Od této doby spravuje zámek stát. V období komunistického režimu chátrá. Konají se zde zábavy a filmové promítání, sídlí zde ordinace praktického lékaře a také mateřská škola. Od roku 1965 do roku 1990 slouží také kanceláři městského národního výboru. Zámek ale nadále chátrá. V roce 1996 se o zámek a další majetek přihlásil v rámci restitucí Jan Josef Kohn, potomek rodiny Schwarzů. Pivovar je zrekonstruován, ale zámek chátrá dál. V roce 2006 byla schválena vlajka a znak obce.

Kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské
Kostel je vystavěn v barokním slohu (dokončen roku 1722) architektem Carlem Antonio Canevallem. Současně s vysvěcením byla přinesena Milostná soška Panny Marie Škapulířské. Kostel je tedy zasvěcen sv. Janu Křtiteli a Panně Marii Škapulířské. Na stropech kostela jsou například malby čtyř evangelistů od Josefa Bosáčka (přítele Mikoláše Alše). Mše se tu konají jen jednou měsíčně. V některých pramenech se uvádí, že na počátku existence kostela stál opodál karmelitánský klášter s ambity. O této informaci se však velmi spekuluje. Dnes na Makové naleznete pouze kostel a opodál bývalou faru. Klášter ani jeho pozůstatky však nikoli. Za první světové války přišel kostel o zvony a málem i o varhany. Dnes je celý kostel zrekonstruován a podrobněji se o historii dočtete přímo na místě na jedné z tabulí naučné stezky okolím Smolotel a Makové hory.

Hřbitov se nachází na cestě mezi obcí a kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské.


 

Pohledové fotografie