Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Smržice

zpět | tisk | pdf
Smržice
ObecSmržice
OkresProstějov
KrajOlomoucký kraj
Smržice, kód: 751243
GPS souřadnice49° 30' 31.4''
17° 6' 35.4''
Smrschitz
7 218 m²
Obec
Obecní úřad Smržice
J. Krezy č. 40/1
798 17 Smržice
Tel.: +420 582 381 127
E-mail: starosta@smrzice.cz
URL: https://www.smrzice.cz
Obec Smržice
J. Krezy 40/1
798 17 Smržice

Obec Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané
Udržovaný v původní podobě
Ne
Smržice

Obec Smržice (německy Smrschitz, dle map z 19. století) se nachází jen 4 km severozápadně od okresního města Prostějova, v úrodné oblasti Hané. V roce 2011 zde trvale žilo 1.602 obyvatel.

První zmínku o Smržicích lze objevit v nedatované listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kterou starší práce kladou obecně do doby po roce 1131 a novější spíše k přelomu let 1141 a 1142. Podle toho měl olomoucký kostel sv. Petra (dosavadní sídlo biskupství) ve Smržicích vlastnit čtyři popluží.

Další zmínka se váže až k roku 1320, kdy opavský vévoda Mikuláš prodává plumlovské panství, u nějž jsou jmenovány i Smržice, za částku 1800 kop grošů pražských králi Janu Lucemburskému. Jiná část Smržic v 1. polovině 14. století patřila Všeborovi z Náměště, a tu k plumlovskému zboží připojil Beneš II. z Kravař v v 70. letech 14. století. Skupování drobných podílů plumlovskými pány pokračovalo i poté. Jiří z Kravař koupil v polovině 15. století díl Smržic dosud vlastněný Bočkem z Otaslavic. Po scelení pak patřily Smržice (i s vískou Podhájí, která se stala součástí Smržic) po celé feudální období k panství Plumlov.

Pro dokreslení budiž uvedeno, že v letech 1590 a 1624 byly Smržice zdaleka největší vsí plumlovského panství se 115 osedlými.

Dějiny farnosti a hřbitova

Řehoř Wolný zmiňuje ve Smržicích k roku 1309 faru, což znamená, že zde již musel stát kostel. Ten byl původně zasvěcen sv. Michaelovi, archandělovi, ke změně zasvěcení došlo z neznámého důvodu před rokem 1672, kdy je poprvé uvedeno patrocinium sv. Petra a Pavla. Starý kostel ještě středověkého původu musel být v roce 1851 pro naprostou zchátralost zbořen. Na jeho místě vyrostl v letech 1854-1861 podstatně větší klasicistní kostel sv. Petra a Pavla podle plánů Johanna Aulegka, městského stavitele ve Šternberku.

V historii farnosti je doloženo, že původní hřbitov byl kolem starého kostela. Ovšem tak malý, že smržičtí zde byli nuceni roku 1836 přestat pohřbívat, neboť se muselo dávat i několik rakví na sebe. Ty i s ostatky pochopitelně nestačily zetlít, což hrozilo vznikem epidemií.

Už na císařských povinných otiscích map stabilního katastru (1824-1843) je zaznačen nový hřbitov při cestě ke Studenci. Hned za posledními statky, tzn. v prostoru, kde je dnes hřiště s restaurací a rodinné domy č. 460, 461, 462.

Tento hřbitov však neměl dlouhého trvání, od roku 1915 je pohřebištěm hřbitov východně od obce nad Podhájím a nad strážským úvozem. Je založen a koncipován opravdu velkoryse, po obvodu je vymezen pěknou zdí z tvrdě pálených cihel.

Počet obyvatel v roce 1930 - 1.992
Počet obyvatel v roce 2011 - 1.602


Autor: Nisler Petr

Zdroj: Wikipedia.cz, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad, Památkový katalog, webové stránky obce/města, webové stránky Římskokatolické farnosti, Omnium ad.


Dokumentační fotografie