Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Spálov

zpět | tisk | pdf
Spálov
ObecSpálov
OkresNový Jičín
KrajMoravskoslezský kraj
Spálov, kód: 752754
GPS souřadnice49° 42' 20.3''
17° 43' 25.4''
Sponau
4 777 m²
Obec
Spálov
Úřad městysu Spálov
Spálov 62, 742 37 Spálov
Tel.: +420 556 729 717 / E-mail: obec@spalov.cz
URL: www.spalov.cz
Spálov
Úřad městysu Spálov
Spálov 62, 742 37 Spálov
Tel.: +420 556 729 717 / E-mail: obec@spalov.cz
URL: www.spalov.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Spálov

Městys Spálov se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Žije zde 877 obyvatel.

První písemná zmínka týkající se obce pochází z roku 1394. Tehdejší Spanow náležel k potštatskému panství, v té době byl jeho majitelem moravský markrabí Prokop Lucemburský a po něm přešlo panství na pány z Kunštátu. V roce 1408 je ve Spálově zmiňován kostel a fara. Po celé své dějiny zůstala obec ryze českou a spolu s Luboměří tvořila nejsevernější výběžek českého osídlení uprostřed německé kolonizace Oderských hor. Od husitské revoluce drželi Spálov rytíři Podstatští z Prusinovic, a to až do roku 1611. V té době se Spálov stal samostatným statkem.

Po roce 1620 zde dochází k rekatolizaci, v bouřlivých událostech třicetileté války tu v roce 1622 zanikla předchozí evangelická fara a byla jako fara obnovena až v roce 1635. Pobělohorský vrchnostenský útlak tu dosahoval značné výše, takže tu často propukaly protirobotní bouře. V letech 1726-1732 se spálovští vzbouřili proti vysokým robotám uvaleným na ně poručíkem panství rytířem Zenonem z Dannhausenu na Starém Jičíně. Vůdcové povstání byli po jeho porážce vězněni v Brně na hradě Špilberku.

Po době četných změn majitelů spálovského panství získávají panství v roce 1756 Závišové z Osenice. V letech 1938-1945 byla obec součástí Sudet, ač se jednalo téměř o čistě českou vesnici. Osvobozen byl 7. 5. 1945.

Počet obyvatel v roce 1930 … 1.282
Počet obyvatel v roce 2011 … 883

Stav hřbitova
Malý a stále využívaný hřbitov se nachází u silnice vedoucí směrem na Klokočůvek. Je udržovaný vč. zdi a komunikací s renovovaným centrálním pomníkem.

Zdroje
Omnium; Katastr nemovitostí ČR; Mapy.cz; ČSÚ, webové stránky města, farnosti; Wikipedia


Pohledové fotografie