Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Srbská

zpět | tisk | pdf
Srbská
ObecHorní Řasnice
OkresLiberec
KrajLiberecký kraj
Srbská, kód: 644005
GPS souřadnice50° 58' 53.7''
15° 13' 10.5''
Wünschendorf
3 012 m²
Obec
Ne
Srbská

Srbská je vesnice v okrese Liberec, jedna ze dvou částí obce Horní Řasnice. Při sčítání lidu roku 2001 měla Srbská 25 obyvatel.

Nejstarší dochované jméno vsi Srbská bylo Windischendorf z roku 1482 připomínající původ jejich prvních obyvatel – slovanských Vendů (Lužických Srbů).

Obec byla lenní vsí spojenou s přeshraničními vesnicemi: Schadewaldem (dnes Smolnik) a Oertmannsdorfem (dnes Szyszkowa). Díky své poloze při hranici byla Srbská sídlem celních a finančních úřadů.

Od roku 1415 byla obec v držení šlechtického rodu Debschitzů (i Döbschütz), po smrti bezdětného Georga von Debschitz († 8. April 1632 Marklissa) se obec dostala do rukou hraběte Matyáše Gallase (†1647 Vídeň). Ten nechal zřídit protireformační komisi, jež měla za úkol donutit zdejší protestantské poddané k přestoupení na katolickou víru. Protože bylo rekatolizační úsilí komise bezúspěšné, byli v únoru 1652 obyvatelé Srbské přepadeni a hnáni vojáky na koních ze Srbské do Frýdlantu – do zámecké kaple, kde na ně čekali jezuité. Rychtář a zástupci dalších vsí z Frýdlantska už byli od předešlého dne ve vězení. Pokatoličtění poddaní byli propuštěni, ostatní skončili ve vězení, odkud mohli být propuštěni až po změně vyznání. Proto byly v Srbské v roce 1654 obydleny pouze dvě z 38 usedlostí – poddaní trvale prchali do evangelické Lužice. Jen v roce 1652 přišlo do Leśny několik desítek rodin exulantů z této oblasti. Exulanti z Frýdlantska se zasloužili o hospodářský rozvoj na opačné straně hranice, tam si založili i několik vesnic.

Podruhé se zdejší poddaní vzepřeli své vrchnosti v roce 1706. Jejich zástupci však byli nakonec na Hrubé Skále donuceni slíbit krajskému hejtmanu poslušnost (dva z nich byli dokonce uvězněni, podařilo se jim však uprchnout). Faktem je, že zdejší obyvatelé byli protestanty, poté exulanty a až později se zde usadili katolíci. Po vydání tolerančního patentu, od roku 1808, zde po dlouhou dobu existovaly vedle sebe školy obou vyznání.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Centrální kříž
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Zcela zničena