Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Strážiště

zpět | tisk | pdf
Strážiště
ObecMladotice
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Strážiště u Mladotic, kód: 697168
GPS souřadnice49° 59' 24.2''
13° 19' 42.7''
Stradischt
850 m²
33207/4-1439
Římskokatolická církev
Obecní úřad Mladotice
č.p. 14
331 41 Mladotice
Tel.: +420 373 399 213
E-mail: podatelna@mladotice.cz
URL: https://www.mladotice.cz
Římskokatolická farnost Kralovice
Plzeňská tř. 158
331 41 Kralovice
E-mail: geiger@farnostkralovice.cz
Tel.: +420 731 697 408
URL: www.farnostkralovice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Strážiště

Strážiště (německy Stradischt) je vesnice v severní části okresu Plzeň-sever v Plzeňském kraji, část obce Mladotice. V roce 2011 zde trvale žilo 33 obyvatel.

Strážiště leží na staré zemské cestě. Ves patřila vladykům z Potvorova, první písemná zmínka je k roku 1193, kdy byla Dětlebem z Potvorova darována plaskému cisterciáckému klášteru. Již k roku 1250 je ve Strážišti uváděn kostel sv. Martina. Za opata Jakuba II. byla roku 1346 ves vysazena právem zákupním se 6 osedlými.

Za husitských válek byl pobořen kostel a během 1. poloviny 15. století zastavil plaský klášter ves drobné šlechtě. V letech 1521–29 opravují plaští řeholníci kostel. K roku 1558 jsou ve Strážišti uváděny 4 usedlosti (Soukup, Kusík, Matouš, Bulín).

Ve finanční nouzi prodává klášter roku 1577 Strážiště Mikuláši Kozelkovi ze Hřivic, jehož syn Petr prodává ves se sousední Černou Hatí Havlovi Hrobčickému na Kolešovicích. Syn Hrobčického připojil ves k Všesulovu. Po porážce stavovského povstání se opat Jiří Vašmucius domáhal vrácení dřívějších klášterních statků. Přestože Ladislav Rudolf Hrobčický nebyl v době povstání plnoletý, nařídil Ferdinand II. vrácení statků klášteru. K tomu však pro probíhající třicetiletou válku nikdy nedošlo. Za války byly ve vsi spáleny dva statky a po vypálení fary se kostel stal filiálním k Manětínu, později ke Křečovu.

Strážiště zůstalo Hrobčickým až do roku 1667, kdy manželka Ladislava R. Hrobčického odkázala ves svému strýci Václavu Karlovi z Hozlau. Ten zadlužené statky (Strážiště, Černou Hať, Brdo) roku 1672 prodal Karlovi Maxmilianovi Lažanskému, který je připojil k manětínskému panství.

Hřbitov

Hřbitov obklopuje kostel sv. Martina, původně gotický kostel barokizovaný po roce 1727 podle projektu Tomáše Haffeneckera. Malý hřbitov je vymezený kamennou ohradní zdí, na jižní straně je k ohradní zdi přistavěna márnice (dnes již jen obvodové zdi). Hřbitov je udržovaný a využívaný.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Kostel
 • Popelnice
 • Nádrž s vodou
 • Neuzavírá se
 • Vyčištěná plocha hřbitova
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě