Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Strupčice

zpět | tisk | pdf
Strupčice
ObecStrupčice
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Strupčice, kód: 757195
GPS souřadnice50° 28' 15.4''
13° 32' 4.8''
Trupschitz
2 647 m²
Obec
Obecní úřad Strupčice
Obec Strupčice
Udržovaný v původní podobě
Ne
Strupčice

Obec Strupčice (německy Trupschitz) se nachází v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 502 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. O dva roky později byl vlastníkem vesnice a patronem strupčického kostela Nevlas z Ervěnic (Newlas ze Zecz). Strupčice tedy tvořily součást jednoho ze dvou tehdejších ervěnických panství. Dne 13. prosince 1481 povýšil král Vladislav Jagellonský Strupčice na městečko, udělil jim znak a povolil používat zelený pečetní vosk.

Od počátku šestnáctého století už obě části Ervěnic, a tedy i Strupčice, patřily k červenohrádeckému panství Lorence Glace, který je roku 1506 odkázal se sousedním Okořínem své manželce Uršule. V sedmdesátých letech šestnáctého století Strupčice koupil Bohuslav starší z Michalovic. V té době se na panství rozmáhal protestantismus, který Bohuslavovi synové Diviš a Jan Jiří potlačovali. Jejich neshody s obyvateli městečka vyvrcholily sporem v letech 1602–1603, ve kterém strupčický rychtář obžaloval Diviše z loupeže obecních peněz a dalšího majetku. Mostecký soud rozhodl, že Diviš musí vrátit část pozemků, ale zbytek si mohl ponechat. Strupčičtí si stěžovali až u císaře, ale neuspěli. Při následných nepokojích byl Diviš málem zabit. Situace se uklidnila, až když vesnici získal Divišův bratr Bohuslav mladší z Michalovic.

Bohuslav mladší z Michalovic se jako jeden z direktorů zúčastnil stavovského povstání v letech 1618–1620. Po bitvě na Bílé hoře byl popraven na Staroměstském náměstí a jeho majetek císař zkonfiskoval. Většinu jej poté koupil Vilém mladší Popel z Lobkovic, který Strupčice připojil ke svému panství Nové Sedlo – Jezeří, u něhož zůstaly až do zrušení poddanství. Význam městečka v té době poklesl, a to získalo zpět charakter vesnice. Zanikla i zdejší farnost.

V první polovině 19. století vzniklo u Strupčic několik hnědouhelných dolů, z nichž doly Josef Otto, Josefina a Nanebevzetí Panny Marie byly uzavřeny do poloviny století. Po nich zůstala v provozu jen pětice dolů Ferdinand, Florián, Císař František, Marie Terezie a Leopoldina, které těžily z hloubek deset až třicet metrů dvě 1–3 m mocné sloje a jejich produkce se pohybovala ve stovkách tun ročně. Během hospodářské krize v 70. letech 19. století byl provoz těchto dolů zastaven.

Po mnichovské dohodě byly Sudety obsazeny německou armádou. Dne 8. května 1945 byla obec osvobozena příjezdem sovětských tanků, načež následoval odsun většiny Němců žijících v oblasti do Německa. Do vybydlených stavení se začali stahovat přistěhovalci z vnitrozemí.

Hřbitov

Areál hřbitova je vymezen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována. Nachází se zde velké množství německých náhrobků..

Počet obyvatel v roce 1930 - 1.530
Počet obyvatel v roce 2011 - 502

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Kolumbárium
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Vodovod
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi