Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Švihov

zpět | tisk | pdf
Švihov
ObecŠvihov
OkresKlatovy
KrajPlzeňský kraj
Švihov u Klatov, kód: 764621
GPS souřadnice49° 28' 44.0''
13° 17' 38.2''
Schwihau
1 585 m²
19144/4-3430
Židovská obec
Matana a.s.
Malá Štupartská 646/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 185 - 86
E-mail: m.maly@matana.cz
URL: http://www.matana.cz
Federace židovských obcí v České republice
Maiselova 18
110 01 Praha 1
Tel.: +420 224 800 824
E-mail: sekretariat@fzo.cz
URL: https://www.fzo.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Švihov

Švihov (německy Schwihau) je město v okrese Klatovy. Žije zde přibližně 1.600 obyvatel.

První písemná zmínka o vsi Švihov pochází z roku 1245. Ve 14. století nechal na místě dnešního hradu postavit zdejší šlechtic Vilém ze Švihova velkou tvrz obehnanou rozsáhlým vodním příkopem. Při této tvrzi vzniklo současně také městečko s farním kostelem. Za husitských válek byla tvrz dobyta a zničena. Na jejím místě nechal Půta Švihovský v roce 1480 vystavět rozsáhlý kamenný hrad, k jehož stavbě bylo využito také zdivo původní tvrze. Po dostavbě se hrad stal významným správním centrem oblasti a jeho pán tehdy patřil k nejbohatším velmožům království.

Za třicetileté války bylo městečko vypleněno švédskými vojsky, hrad ale tehdy dobyt nebyl. Po válce bylo císařem Ferdinandem III. nařízeno nedobytný hrad zbourat, ale díky neustálému oddalování demolice se nakonec podařilo hrad zachránit. Později, až do roku 1918, sloužil hrad jako sýpka. V tomto období docházelo k rozsáhlému chátrání celé stavby. Rozsáhlejší rekonstrukci objektu přineslo období po roce 1949, kdy byl hrad zestátněn a byla zahájena jeho náročná rekonstrukce.

Židovská komunita

Nejstarší záznam o židovském osídlení obce pochází z roku 1570. V 18. století se Švihov stal jakýmsi židovským centrem pro široké okolí včetně Klatov. Následkem restrikčních zákonů z roku 1736 zde také v oblasti dnešní Vrchlického ulice vzniklo ghetto. Někdy koncem 18. století v něm vypukl požár, jemuž zdejší dřevěné domy podlehly. Docházelo sice k jejich postupné přestavbě, ghetto však posléze zaniklo, protože po roce 1811 nebyli již Židé nuceni bydlet odděleně.

V Židovské ulici (dnes Vrchlického) stávala též výstavná synagoga postavená v roce 1783. Byla vybudována namísto starší dřevěné synagogy, kterou o deset let dříve zničil požár. K bohoslužbám sloužila až do počátku druhé světové války. Poté chátrala, načež byla v roce 1963 zbourána.

Židovská komunita ve Švihově, která se datuje z doby před rokem 1570, přestala existovat podle zákona z roku 1890.

Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov ve Švihově leží ve východní části města za silnicí I/27 Plzeň – Klatovy, v ulici Za Vodou před železničním viaduktem trati č. 183. Je situován v mírném svahu podél silnice vedoucí k nedalekému hřbitovu křesťanskému.

Švihovský Starý židovský hřbitov byl založen roku 1644 a naposledy rozšířen v roce 1828. V areálu o rozloze 1381 m2 se nachází asi 140 náhrobků, jež představují velmi cenný soubor náhrobních kamenů renesančního, barokního a klasicistního typu. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí z doby založení hřbitova, nejmladší kámen je z posledního pohřbu v roce 1913. Po roce 1940 byla zbourána vstupní márnice na jihozápadě areálu.

Hřbitov vlastní a stará se o něj Federace židovských obcí. Kolem roku 2012 byla Židovskou obcí v Praze prostřednictvím společnosti Matana provedena renovace, při které byly povalené náhrobky opět vztyčeny, dále byly vyčištěny od břečťanu, byla opravena hradba, vykáceny stromy a vyřezány křoviska.

Do okupace se o hřbitov starala židovská obec v Klatovech.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie