Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Trstěnice

zpět | tisk | pdf
Trstěnice
ObecTrstěnice
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Trstěnice u Litomyšle, kód: 768855
GPS souřadnice49° 47' 28.2''
16° 20' 25.9''
Strenitz
3 820 m²
45920/6-3367
Obec
Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
569 57 Trstěnice U Litomyšle
Tel.: +420 461 634 171
E-mail: obec@trstenice.cz
URL: http://www.trstenice.cz
Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice U Litomyšle
Tel.: +420 461 634 171
E-mail: obec@trstenice.cz
URL: http://www.trstenice.cz

Římskokatolická farnost Trstěnice
Mladočov 1, 570 01 Litomyšl
Tel.: +420 606 592 120
E-mail: rkf.trstenice@dihk.cz
URL: https://www.farnostmladocov.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Trstěnice

Obec Trstěnice se nachází v údolí nejhořejšího toku řeky Loučné, 8 km jižně od Litomyšle. Tvoří část jednoho z nejdelších souvisle zastavěných území ve východních Čechách; podél řeky Loučné jej tvoří jedno město (Litomyšl), jeho místní části (Nedošín, Lány) a obce Benátky, Čistá, Trstěnice. V obci, známé množstvím dochovaných objektů lidové architektury, žilo k 1. lednu 2021 529 obyvatel.

Jméno Trstěnice si znalec historie jistě vybaví v souvislosti s raně středověkými komunikacemi. Tzv. Trstenická stezka, pojem v historické literatuře hojně frekventovaný (jméno uvedl do povědomí v 19. století Hermenegild Jireček), je však novějšími bádáními zpochybňována.

Ves Trstěnice je nepochybně velmi starým kolonizačním osídlením (viz kostel), přesto první spolehlivou zmínkou o ní je až listina z roku 1347, kde se popisuje majetkové narovnání mezi litomyšlskou kapitulou a nově vzniklým biskupstvím litomyšlským. Ves „Strenicz“ podle tohoto dokumentu připadla k podílu kapitulnímu. Husitské války litomyšlské církevní instituce rozvrátily a na jejich troskách se zformovalo zápisné feudální panství, později označované podle zámku v Litomyšli jako „zámecké“. K němu ves Trstěnice (ve starších dobách nazývaná Střenice, což je počeštělá podoba německého pojmenování Strenitz) patřila až do zániku patrimoniální správy (1848). Obec od roku 1850 patřila pod politický okres Litomyšl, od roku 1960 k okresu Svitavy.

Na rozdíl od obcí sousedních (Karle, Chmelík, Čistá) v Trstěnicích převažovalo obyvatelstvo české.

Římskokatolická farnost

Existence trstěnického kostela je doložena k roku 1350 (může být ale i podstatně starší). Tehdy byl filiálním ke kostelu v sousedních Litrbachách. Zajímavostí je dodnes rozpoznatelná cesta (Voštice) spojující kostel v Čisté (Litrbachy) po okraji planiny nad údolím s kostelem v Trstěnicích a pokračující (další průběh trstěnickými „humny“ je rozpoznatelný už jen z leteckého snímkování v polních porostech a podle torz kamenných křížů) do vsi Chmelík.

Od poloviny 16. století má kostel zasvěcení Nalezení sv. Kříže. V roce 1690 byla pod presbytářem kostela vystavěna vysoká zvonice s bedněným nejhořejším patrem (Letha Panie 1690 gest tato wež wystawena a nakladem zadussnim. Za Rychtarze Bartoně Hanusa a za kostelnikuw Rzehorze Soboly a matege Kreycziho a mistra Jana Honesa z osyka).

Samostatná farnost byla v Trstěnicích utvořena v roce 1859. Dnes je farnost administrována z Litomyšle. Budovy fary jsou v současnosti pečlivě zrekonstruovány a zmodernizovány a fungují jako komunitní centrum zájmového sdružení, které spoluvytvořily Římskokatolická farnost Trstěnice a Obec Trstěnice.

Hřbitov

Hřbitov je kolem kostela patrně už od jeho počátků. V letech 1964-1965 byl na sousední parcele (přiléhá k původnímu hřbitovu ze severu) založen urnový háj, nyní hezky parkově pěstěný.

Autor: Nisler Petr

Zdroje: Wikipedia, CUZK, oldmaps.geolab.cz, webové stránky obce Trstěnice, Mikroregion Litomyšlsko (propagační brožura dostupná online)


Dokumentační fotografie