Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Varnsdorf

zpět | tisk | pdf
Varnsdorf
ObecVarnsdorf
OkresDěčín
KrajÚstecký kraj
Varnsdorf, kód: 776971
GPS souřadnice50° 54' 34.6''
14° 36' 32.1''
Warnsdorf
42 393 m²
Město
Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
Pohřební služba
Svatopluka Čecha 1277
407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 412 372 576
E-mail: info@tsvarnsdorf.cz
URL: http://www.tsvarnsdorf.cz
Městsko Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
404 47 Varnsdorf
Tel.: +420 417 545 111
E-mail: varnsdorf@varnsdorf.cz
URL: http://www.varnsdorf.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Varnsdorf

Varnsdorf (německy Warnsdorf, hornolužickosrbsky Warnoćicy) je město v nejsevernější části Česka v okrese Děčín, na jihovýchodě Šluknovského výběžku. V roce 2011 zde trvale žilo 14.994 obyvatel.

Oblast, kde se dnes nachází Varnsdorf, byla podle indicií řídce obydlena již v dobách na přelomu našeho letopočtu, kdy na území Čech žil germánský kmen Markomanů a v Horní Lužici kmen Semnonů.

Na území Varnsdorfu vznikla první vesnice kolem roku 1200 a jejími majiteli byli Berkové z Dubé. Poté kraj na místě dnešního Varnsdorfu patřil Vartenberkům (přibližně od roku 1310) a pak Šlejnicům (od roku 1494). Za Šlejniců se okolí Varnsdorfu hospodářsky povzneslo díky těžbě stříbra v Jiřetíně pod Jedlovou.

Do konce 14. století byl na území Varnsdorfu rytířský manský statek pánů z Varnsdorfu.

Roku 1570 se Varnsdorf stal samostatným panstvím, kterým zůstal do konce třicetileté války. Po roce 1620 bylo varnsdorfské panství zkonfiskováno a v roce 1641 prodejem přičleněno k rumburskému panství. Po třicetileté válce emigrovalo nekatolické obyvatelstvo; v roce 1627 odešlo do sousedního Saska okolo 250 lidí, které od roku 1635 bylo zahraničím.

Panství v roce 1681 odkoupili Lichtenštejnové, kterým patřilo až do roku 1919.

Počátkem 18. století se ve Varnsdorfu začala rozvíjet textilní výroba, nejprve plátenické manufaktury a roku 1786 se začala dovážet bavlna. V roce 1777 byla založena firma Frölich, která od roku 1790 vyráběla samet. K dalšímu rozkvětu textilního průmyslu došlo za napoleonských válek.

V roce 1849 se šest vesnic na území dnešního Varnsdorfu spojilo do jedné obce, která měla 9 600 obyvatel a stala se tak největší vesnicí v Rakousku-Uhersku. K povýšení na město došlo dne 28. července 1868 císařem Františkem Josefem I.. Tehdy měl Varnsdorf 14 000 obyvatel.

Po roce 1918 se rozvinutý textilní průmysl ocitl v hluboké krizi, po které již nikdy nedosáhl původního významu. Zásoboval celé Rakousko-Uhersko, značná část byla najednou zahraničím.

Válečné události let 1939 až 1945 se města prakticky nedotkly; ve Varnsdorfu se nebojovalo a město nebylo bombardováno.

Po postupimské konferenci došlo k odsunu německého obyvatelstva jak do okupačních zón západních zemí v Německu, tak do sovětské okupační zóny a k osídlování českým obyvatelstvem.

Hřbitov

Velký městský hřbitov je vymezen ohradní zdí v původní podobě. Hlavní komunikace je opravená, hroby a hrobky v centrální části hřbitova jsou udržované. směrem k okrajovým částem jsou hrobová místa i hrobky ponechány svému osudu a zarostlé náletovými dřevinami.

Počet obyvatel v roce 1930 – 22.621
Počet obyvatel v roce 2011 - 14.994

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog
Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Hrobka dominanta
 • Správa hřbitova
 • Márnice (i bývalá)
 • Obřadní síň
 • Brána
 • Popelnice
 • Kontejner
 • Studna
 • WC
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě