Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Vintířov

zpět | tisk | pdf
Vintířov
ObecRadonice
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Vintířov u Radonic, kód: 782441
GPS souřadnice50° 18' 5.4''
13° 16' 29.5''
Winteritz
1 573 m²
Obec
Obecní úřad Radonice
Obec Radonice
Udržovaný v původní podobě
Ne
Vintířov

Vintířov (německy Winteritz) je vesnice, část obce Radonice v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 107 obyvatel.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1295 a připomíná Vlka z Vintířova. Pravděpodobným zakladatelem však byl ve dvanáctém století vladyka Vintíř, jehož synové v roce 1196 podepsali darovací listinu mašťovského kláštera.

V roce 1508 Vintířov získává Opl z Fictumu. Opl žil na tvrzi vladyků z Vintířova a podařilo se mu shromáždit značný majetek. Kromě vintířovského panství mu patřily také Radonice, Pětipsy a hrad Šumburk, na kterém provozoval penězokazeckou dílnu. Za falšování peněz byl v roce 1530 odsouzen, a před trestem musel uprchnout ze země. Jeho majetek zabavila královská komora a v roce 1532 ho zastavila Šlikům. Albrecht Šlik potom v roce 1547 vintířovské panství koupil a připojil k němu řadu okolních menších panství (Vojnín, Háj a Blov). Také nechal zbourat starou tvrz a na jejím místě v letech 1544–1556 postavit renesanční zámek.

Posledním Šlikem ve Vintířově byl Jeroným Šlik, po kterém panství v roce 1612 zdědil Jindřich Matyáš Thurn, který se stal jedním z velitelů stavovského vojska během bitvy na Bílé hoře. Po porážce musel uprchnout ze země, a v nepřítomnosti byl odsouzen k trestu smrti a ztrátě majetku. Vintířov však v roce 1622 získala zpět jeho manželka Alžběta Thurnová, rozená z Tiefenbachu.

Ta jej však prodala veliteli císařského vojska Ferdinandovi z Nagarolu, který k panství připojil Zahořany a Vidolice. Od roku 1625 panství užíval a od roku 1628 také vlastnil španělský generál Vilém Verdugo, pán na Mašťově a Doupově. Jeho nevlastní syn Jan Šebestián z Pöttingu panství prodal Janu Antonínu Losymu z Losynthalu v roce 1644.

Losyové panství zvelebili. Nechali postavit kapli na Vintířovském vrchu a radonický zámek a přestavět radonický i vintířovský kostel. Losyové také zahájili stavbu nového zámku, ale jejich projekt dokončil až Josef Mikuláš Windischgrätz, který panství získal po dlouhých sporech v roce 1785. Posledním šlechtickým rodem, který v roce 1868 koupil místní velkostatek, byli Lobkovicové, kterým patřil až do roku 1948.

Hřbitov

Areál hřbitova je ohraničen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována, zbytky německých náhrobků na hromadě, ale i v ploše.


Počet obyvatel v roce 1930 - 335
Počet obyvatel v roce 2011 - 107

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby
 • Torza náhrobků na hromadě

Stav hřbitovní zdi

 • Udržována vč. náhrobků na nebo u zdi