Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Všehrdy

zpět | tisk | pdf
Všehrdy
ObecVšehrdy
OkresPlzeň-sever
KrajPlzeňský kraj
Všehrdy u Kralovic, kód: 787027
GPS souřadnice49° 57' 50.6''
13° 35' 5.3''
Wscheherd
892 m²
32575/4-1626
Římskokatolická církev
Obecní úřad Všehrdy
Všehrdy 2
331 41 Kralovice
Tel.: +420 724 179 363
E-mail: obec@obecvsehrdy.cz
URL: https://www.obecvsehrdy.cz
Římskokatolická farnost Kralovice
Plzeňská tř. 158
331 41 Kralovice
Tel.: +420 731 697 408
E-mail: geiger@farnostkralovice.cz
URL: https://www.farnostkralovice.cz
Ano
Všehrdy

Všehrdy jsou malou vesnicí v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji. V obci žije 58 obyvatel.

Ves je prvně zmiňována v roce 1229, kdy plaský klášter vyměnil Všehrdy s králem Přemyslem Otakarem I. za část Hodyně. Ves byla nadále součástí královského majetku a král Václav I. ji později daroval zpět plaskému cisterciáckému klášteru. Klášter v roce 1387 koupil místní svobodný dvůr od Ješka ze Všehrd a roku 1383 mu byl Ctiborem ze Švamberka na Kaceřově darován i druhý dvůr.

Během husitských válek, kdy královská koruna neměla z vypáleného kláštera žádné příjmy, zapsal král Zikmund ves spolu s dalšími 13 a městečkem Kralovice bratřím Hanušovi a Bedřichovi z Kolovrat na Libštejně a Krašově. V té době měly Všehrdy 18 usedlostí.

Po smrti Bedřicha z Kolovrat roku 1432 získal Všehrdy jeho bratr Hanuš, který je připojil ke krašovskému panství a držel je až do své smrti. Jeho syn a dědic Hanuš II. z Kolovrat, toho času probošt kapituly pražské a administrátor arcibiskupství, roku 1480 postoupil Všehrdy s dalšími vesnicemi a polovinou městečka Kralovic nazpět plaskému klášteru.

Roku 1521 byla ves klášterem zastavena a patřila k hradu Krašovu a Křivoklátu. V roce 1539 opat Bohuslav ves opět zastavil s dalšími klášterními statky Floriánu Gryspekovi a ves se stala součástí kaceřovského panství. Po konfiskaci majetku Gryspeků se ves roku 1623 vrátila do majetku kláštera v Plasích, ke kterému patřila až do jeho zrušení v roce 1785. Po následující čtyři desetiletí ves patřila pod správu náboženského fondu.

Hřbitov

Hřbitov obklopuje kostel sv. Prokopa. Původní gotický kostel byl barokizován podle návrhu J. B. Santiniho v letech 1730-1732. Ve stejné době byla postavena i márnice a vstupní brány.

Hřbtov je udržovaný a využívnaý.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Šumavanet.cz, Katastrální úřad, Cimiterium.cz, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Brána
 • Kostel
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • V původní podobě
 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi