Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Vtelno

zpět | tisk | pdf
Vtelno
ObecMost
OkresMost
KrajÚstecký kraj
Vtelno, kód: 787507
GPS souřadnice50° 29' 16.0''
13° 40' 6.8''
Wteln
3 062 m²
3063
Město
Technické služby města Mostu a.s.
Pod Koňským vrchem 1432/3
434 01 Most
Tel.: +420 476 706 797, 602 145 893
E-mail: spravahrbitova@tsmost.cz
URL: http://www.tsmost.cz
Statutární město Most
Radniční č. 1/2
434 01 Most
Tel.: +420 476 448 111
E-mail: epodatelna@mesto-most.cz
URL: http://www.mesto-most.cz

Udržovaný v původní podobě
Ne
Vtelno

Vtelno (německy Wteln) je bývalá obec tvořící dnes místní část na jihovýchodě města Mostu. V roce 2011 zde trvale žilo 607 obyvatel.

První písemná zmínka o ní se nachází v listině z roku 1287. Až do počátku 17. století se majitelé obce střídali. Jednalo se o církevní i světské feudály. Kolem roku 1418 se Vtelno dostalo jako zástava do majetku rodu Vršovců a patřilo k panství Nový hrad. V roce 1573 jej koupil Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic a kolem roku 1600 opatřilo Hruškům z Března. K podstatným změnám v dějinách obce došlo roku 1629, kdy se ves stala majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku, tím se Vtelno stalo součástí hospodářského systému oseckého kláštera a zůstalo v něm začleněno až do konce feudalismu.

Vlivem rozmachu těžby hnědého uhlí se i ve vesnicích okolo Mostu začali v poslední třetině 19. století usazovat horníci z českého vnitrozemí, což měnilo národnostní skladbu obyvatelstva. Nicméně Vtelno zůstalo typickou zemědělskou vsí, která si svůj charakter ponechala i v této době.

V roce 1924 došlo v rámci pozemkové reformy k vyvlastnění klášterního velkostatku a rozdělení jeho půdy. Po roce 1948, kdy došlo ke znárodnění majetku větších hospodářství, fungovaly v obci československé státní statky. V roce 1980 byl zrušen Místní národní výbor Vtelno a obec byla přičleněna k Mostu jako jeho místní část. Z obcí v nejbližším okolí Mostu si pouze Vtelno alespoň částečně uchovalo svůj původní vzhled.

Hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže

Menší hřbitov ohraničený hřbitovní zdí v původní podobě se nachází u kostela Povýšení sv. Kříže na okraji obce směrem k rychlostní komunikaci. Márnice je udržována. Hřbitov je stále fungující a využívaný. Na ploše je řada starých náhrobků a hrobek, většinou německých, bohužel ale ve velmi špatném stavu. Nejhorší situace je u hřbitovní zdi.

Počet obyvatel v roce 1930 … 607
Počet obyvatel v roce 2011 … 717

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Popelnice
 • Nádrž s vodou
 • Vodovod
 • Otevírací doba hřbitova vyvěšena
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby