Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Zákupy

zpět | tisk | pdf
Zákupy
ObecZákupy
OkresČeská Lípa
KrajLiberecký kraj
Zákupy, kód: 790567
GPS souřadnice50° 40' 57.7''
14° 38' 43.0''
Reichstadt
5 113 m²
Římskokatolická církev
Ne
Zákupy

Zákupy jsou město v okrese Česká Lípa. K roku 2021 zde žije přibližně 2.800 obyvatel.

Poprvé jsou písemně Zákupy (tehdy Reichstadt) zmiňovány roku 1315 v souvislosti s rytířem Fridmanem ze Zákup (častěji se v letech 1309 až 1327 uváděl ze Smojna), příslušníkem českého vladyckého rodu Pancířů ze Smojna. Fridman ze Zákup je jmenován jako svědek u prodeje majetku Jindřicha z Lipé.

Od roku 1359 byly Zákupy považovány za městečko. Po úmrtí Fridmana ze Smojna se území ujal roku 1320 jeho syn stejného jména.

Zhruba v období let 1363–1460 patřily pánům z Vartenberka, kteří nechali postavit koncem 14. století v Zákupech opevněnou tvrz či hrad. Když zemřel koncem roku 1383 majitel Zákup Vaněk Bílý z Vartneberka, nárokoval listinou z 20. prosince 1383 pro sirotka Beneše Veselského pevnost Zákupy.

Někdy v letech 1460–1463 získali zdejší panství Berkové z Dubé, pocházející ze starého rodu Ronovců. Prvním z nich v Zákupech byl Jindřich Berka z Dubé a po něm společně čtyři jeho synové. V roce 1502 si majetek rozdělili, Zákupy získal Václav Berka. O dva roky později jeho bratr Petr Berka z Dubé. Od jeho synů panství získal v roce 1518 jejich bratranec Zdislav Berka a ten zde zůstal až do své smrti v roce 1553.

Zmíněný Zdislav Berka v letech 1541–1552 postavil na místě původního hradu (či tvrze) v renesančním slohu zámek, dosáhl povýšení Zákup na město a získání městského znaku. Císař Rudolf II. v březnu 1586 potvrdil městský statut města a udělil mu pečeť. Po významném českém rodu Berků panství převzal 27. června 1612 spřízněný rod pánů Novohradských z Kolovrat a po roce 1632 vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský.

Roku 1805 panství převzal arcivévoda Ferdinand Habsburský, o 10 let později jej převzal císař. Habsburkové zde zůstali až do roku 1918.

V období let 1938 až 1945 byly Zákupy (tehdy Reichstadt) součástí okresu (landrat) Česká Lípa se spolu s ním ve vládním kraji Ústí nad Labem. Tento kraj byl jedním ze tří krajů říšské župy Sudety.

Už 7. května 1945 německá armáda opustila město, o dva dny později dorazily jednotky polské, po nich i sovětské armády. Po osvobození byly Zákupy dosídleny Čechy, německé rodiny byly v několika etapách vysídleny.

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Hrobka dominanta
 • Márnice (i bývalá)
 • Centrální kříž
 • Kostel
 • Nádrž s vodou
 • Torza náhrobků

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi