Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Černý Potok

zpět | tisk | pdf
Černý Potok
ObecKryštofovy Hamry
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Černý Potok, kód: 777561
GPS souřadnice50° 29' 16.2''
13° 4' 38.7''
Pleil
1 703 m²
Obec
Obecní úřad Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty
Tel.: +420 474 386 318
E-mail: starosta@krystofovyhamry.cz
URL: https://www.krystofovyhamry.cz
Obec Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty
Tel.: +420 474 386 318
E-mail: starosta@krystofovyhamry.cz
URL: https://www.krystofovyhamry.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Černý Potok

Černý Potok (německy Pleil) je vesnice, která je vzdálená 6 km od obce Kryštofovy Hamry, jejíž je místní částí, v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. V roce 2011 zde trvale žilo 28 obyvatel.

Vesnice Černý Potok vznikla roku 1949 sloučením osad Pleil a Sorgenthal, který se nachází v blízkosti státní hranice s Německem. Dějiny obou osad jsou vzájemně provázané a některé historické prameny mezi oběma osadami nerozlišují.

Nejstarší osídlení v okolí Černého Potoka, které souviselo se zpracováním železné rudy, je doloženo v polovině čtrnáctého století, kdy zde v blízkosti státní hranice roku 1352 fungoval železný hamr zvaný Pleil podle svého majitele.

Obec patřila odedávna k panství Přísečnice. Rozvoj obce je pevně spjat s těžbou rud. V šestnáctém století zde fungovaly hamry Tollmetscher na Černé vodě, Sponmühler na Bílem potoce a železná huť založená Bohuslavem Felixem Hasištejnským z Lobkovic.

oku 1604 byl majitelem Pleilu Samson Schindler z Hohenwaldu, kterému císař Rudolf II. povolil postavit hamr a vysokou pec. O šest let později hamerní mistr Kryštof Rubner koupil za 4000 kop míšeňských grošů Schindlerův podíl. Podnik, který stával na území Sorgenthalu, se skládal z vysoké pece, hamru, mlýnu a pivovaru. Měl právo vařit a čepovat pivo pro horníky a hutníky a porážet dobytek. Ke statku patřily také železnorudné doly na Kreuzigeru.

Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem v obci byla továrna na výrobu čerpadel a hasicí techniky Flader. Ve vesnici se nachází budova školy, která ukončila svou činnost v roce 1969.

Přes obec vedly odedávna obchodní cesty z Kadaně až do Saska. V sedmileté válce kolem roku 1758 probíhaly v údolí Černého Potoka boje mezi pruskými husary a chorvatskou pěchotou. Dodnes se na začátku obce nachází torzo hrobu, kterému se říká Husarský hrob. Na starých mapách je tento hrob označen jako Massengrab – hromadný hrob.

Během dalších událostí třicetileté války byl Sorgenthal zničen. Na blízkém vřesovišti došlo k vojenskému střetu císařských oddílů s vojskem generála Banéra, který zde byl poražen. Ke konci války byl však Sorgental obnoven a připadl Andreasu Rubnerovi, synovi Kryštofa Rubnera. Podnik tehdy tvořily dvě vysoké pece, tři kovárny, pivovar, mlýn, pila a obytné budovy.

První písemná zmínka o osadě Pleil pochází až z roku 1787 a nachází se v díle Topographie des Königreiches Böhmen od Jaroslava Schallera.

Přes vesnici vedly obchodní cesty z Kadaně do Saska. V sedmileté válce kolem roku 1758 probíhaly v údolí Černého Potoka boje mezi pruskými husary a chorvatskou pěchotou. U silnice k Přísečnici se dochovala torza dvou hromadných hrobů, z nichž jeden pochází ze sedmileté války a druhý je ještě starší. Místu se říká Husarský hrob a na starých mapách je označen jako Massengrab.

V devatenáctém století se rozvíjela průmyslová výroba nití, krajek a pozamentů, ale drobné textilní zboží se vyrábělo i podomácku. Roku 1861 vyhořela Gelinkova papírna a majitel poté výrobu přestěhoval do Chomutova, kde založil pozdější podnik Dehtochema. Významným zaměstnavatelem bývala Fladerova továrna, kde se vyráběla hasičská technika a která roku 1895 zaměstnávala 150 dělníků.

Hřbitov

Areál hřbitova je ohraničen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována, německé náhrobky jsou na původním místě a pomalu dožívají

Počet obyvatel v roce 1930 - 826
Počet obyvatel v roce 2011 - 28

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Márnice (i bývalá)
 • Dům správce (i bývalý)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Popelnice
 • Neuzavírá se
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Nová (nepůvodní) hřbitovní zeď