Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Jeseník - Lipovská ul.

zpět | tisk | pdf
Jeseník - Lipovská ul.
ObecJeseník
OkresJeseník
KrajOlomoucký kraj
Jeseník, kód: 658723
GPS souřadnice50° 13' 42.0''
17° 12' 6.4''
Freiwaldau
Nezjištěno
Srovnán se zemí, bez připomínky
Ano
Jeseník - Lipovská ul.

První hřbitov za josefinské éry, byl na Lipovské ulici, kdy funkci frývaldovského faráře vykonával Ignaz von Runzler (1781-1792). Tento farář byl iniciátorem založení tohoto hřbitova na tehdejší ulici Hintergasse (později Bahnhofstrasse, dnes ul.Lipovská) výkupem zahrady od Georga Kneifela. Hřbitov se nacházel na parkovišti a v parčíku mezi hotelem Staříč a městskou knihovnou.Byly sem přeneseny pozůstatky zemřelých od kostela, nikoli však všechny. Ještě v r.1930 byly při výkopu kanalizace nalezeny kosterní pozůstatky – v témže roce došlo k jejich uložení na tzv. městském hřbitově(tedy třetím v pořadí) při Střelecké třídě, dnešní Husově ulici. Nevíme však jakou podobu měly náhrobky, zda-li se zde nacházely náhrobní kameny s epitafy, jak to běžně vidíme v jiných městech, např. ve Zlatých Horách či v Žulové.
O něco lepší informace máme o druhém hřbitově, který sloužil svému účelu až do roku 1905. Hřbitov byl obehnán vysokou zdí se severní vstupní branou(tedy ve směru od hotelu Staříč), márnicí na jižní straně s kapličkami a s obrazy křížové cesty. Hřbitov se stal posledním místem odpočinku občanů Frývaldova, Bukovic, České Vsi a Bobrovníku. Na tomto hřbitově byl dočasně pohřben Vincenz Priessnitz (r.1853 byly ostatky převezeny do rodinné hrobky na Gräfenberk) i jeho konkurent vodní lékař Josef Weiss – po zrušení hřbitova byl jeho hrob i s ostatky přemístěn na městský hřbitov na Husově ulici. Na starém hřbitově vedle sebe svorně leželi místní občané i cizí, lidé různého vyznání i osudů. Jeden náhrobek se ze zrušeného hřbitova dostal do právě rodícího městského muzea. Jisté je, že zásluhu na tom měl prelát Josef Neugebauer. Náhrobní kámen lze dodnes spatřit na nádvoří Vodní tvrze. Náhrobek tvoří kamenná deska o výšce 186 cm, šířce 92,5 cm a tloušťce 13 cm. O tom, že mohou existovat ještě jiné zajímavé náhrobky z tohoto hřbitova, svědčí nález z 90.let na městském hřbitově na Husově ul., kde pracovníci TS-Jeseník našly v zásypu náhrobní kámen. Kéž by takových zajímavých úlovků bylo více.
Zdroj: MIKROREGION NA JESENICKU ( 02/2003).

Na konci 2.sv. války byl na místě zrušeného hřbitova 12. května 1945 pohřben neznámý rudoarmějec, v roce 1951 zde byl vztyčen pomník neznámému hrdinovi. Po zjištění totožnosti pomník zrušen. V roce 1965 byl na místě někdejšího hrobu ruského kapitána Marka Mefodjeviče Fedorčenka odhalen třímetrový pískovcový pomník Rudoarmějce podle návrhu jesenického rodáka Josefa Žbika. V roce 1992 došlo k jeho odstranění, v současné době se nachází ve skladech Městského úřadu v Jeseníku. (Zdroj - Spolek pro vojenská pietní místa)


Archivní fotografie

Pohledové fotografie