Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Svatobor

zpět | tisk | pdf
Svatobor
ObecDoupovské Hradiště
Okres
Kraj
, kód:
GPS souřadnice50° 14' 32.0''
13° 1' 32.5''
Zwetbau
Nezjištěno
Obec Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 36272 Doupovské Hradiště
Kompletně zničený – zbytky na místě
Ano
Svatobor

Svatobor (německy Zwetbau, v historických pramenech též Czwetwor, Czwetbor) je téměř zaniklá ves ležící asi deset kilometrů východně od Karlových Varů a asi 1,5 kilometru severoseverovýchodně od Lučin. V letech 1953 až 2015 byla osada součástí vojenského újezdu Hradiště. Je zde evidováno osm adres.

V roce 2011 zde trvale žilo dvacet obyvatel. Osada se nachází v katastrálním území Doupovské Hradiště, které bylo k 1. lednu 2016 z vojenského újezdu vyčleněno a stalo se stejnojmennou samostatnou obcí.

Ves Svatobor je poprvé doložena roku 1239 a znovu kolem roku 1264. Roku 1465 byl Svatobor připomínán k Andělské Hoře, k níž a ke Kysibli až do roku 1850 patřil. Podle berní ruly zde byly žitné role, pastevectví, dřevorubectví a obchodování s přízí.

V roce 1895 stálo ve Svatoboru 62 domů, v nichž žilo 427 obyvatel, v roce 1921 to bylo 338 obyvatel, v roce 1930 zde bylo 345 obyvatel, v roce 1939 zde bylo 316 obyvatel a asi 70 domů. Vysídlení německy mluvícího obyvatelstva po roce 1945 mělo za následek prudký pokles počtu obyvatel - v roce 1947 měla obec jen 16 obyvatel, roku 1950 tu bylo 28 obyvatel, roku 1952 tu bylo 20 obyvatel. Po roce 1954 byla obec z důvodu zřízení Vojenského újezdu Hradiště vysídlena, v důsledku čehož zde v roce 2004 žilo jen 17 obyvatel stály tři novodobé domy (o celkem 4 bytových jednotkách). Nachází se zde též zemědělský dvůr.

arní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen před rokem 1358 oseckým klášterem. V letech 1729–1732 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie nákladem Černínů barokně přestavěn podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky a současně byla vybudována fara a hřbitov s márnicí. Kostel byl jako poutní chrám rekonstruován roku 1931. Po začlenění do vojenského újezdu byl kostel změněn ve vojenské skladiště řepky. Barokní zařízení bylo převezeno do kostelů v Chlumu Svaté Maří a Karlových Varech-Rybářích, varhany údajně do Zrcadlové kaple pražského Klementina, barokní socha sv. Jana Nepomuckého od fary byla přenesena do Andělské Hory. Roku 1966 kostel (zřejmě v důsledku úmyslného zapálení[4]) vyhořel a změnil se ve zříceninu. Ruinou se stala i fara. Od roku 2003 je kostel postupně stavebně zajišťován; v letech 2006 - 2007 byly dozděny do původní výše zřícené části zdiva presbytáře a od listopadu 2011 do února 2012 byly odstraněny náletové dřeviny z klenby lodi. Poté byla budova provizorně zastřešena.

Zdroj: Wikipedia


Pohledové fotografie