Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Přečaply

zpět | tisk | pdf
Přečaply
ObecÚdlice
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Přečaply, kód: 772607
GPS souřadnice50° 26' 1.1''
13° 28' 20.5''
Pritschapl
4 221 m²
22385/5-803
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Náměstí 1. máje 2
430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 651 396
E-mail: fara.chomutov@seznam.cz
URL: http://www.farnostchomutov.cz
Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Náměstí 1. máje 2
430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 651 396
E-mail: fara.chomutov@seznam.cz
URL: http://www.farnostchomutov.cz
Neudržovaný v původní podobě
Ne
Přečaply

Přečaply (německy Pritschapl) jsou vesnice v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 140 obyvatel.

První písemná zmínka o vesnici je z roku 1352, ale vesnice je zmíněna již ve druhé polovině dvanáctého století v listině, ve které královna Judita Durynská věnovala dvůr v Přečaplech teplickému klášteru. Vesnice poté patřila klášteru až do roku 1420. Klášter na počátku husitských válek zanikl, a spolu s ním až do šestnáctého století ustaly také zprávy o Přečaplech.

V šestnáctém století byly Přečaply součástí nezabylického panství, které roku 1578 koupil Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, který obě vesnice připojil k chomutovskému panství. Později panství získal Jiří Popel z Lobkovic a zahájil na něm proces rekatolizace.

Po mocenském pádu Jiřího Popela byl jeho majetek zkonfiskován a vzhledem k velikosti rozdělen na části. Přečaply s 37 poddanými potom roku 1605 koupil spolu s Červeným Hrádkem Adam Hrzán z Harasova. Vesnice zůstala součástí červenohrádeckého panství až do zrušení poddanství v roce 1850.

U vesnice býval od roku 1920 významný hnědouhelný důl Marie Pomocná. Ještě před tím na jeho dolovém poli od poloviny devatenáctého století existoval malý důl Margareta. Během první republiky byl vydobyt prostor hlavní sloje mezi Přečaply a Údlicemi v délce tří kilometrů. ruhým větším podnikem u Přečapel byl důl Matěj Šebestián.

Po roce 1945 byli vysídleni němečtí obyvatelé, a počet obyvatel vesnice poklesl přibližně na polovinu.

Hřbitov

Areál hřbitova je vymezen ohradní zdí. Plocha hřbitova je udržována. Nachází se zde hodně starých německých hrobů, které postupně dožívají.

Počet obyvatel v roce 1930 - 527
Počet obyvatel v roce 2011 - 140

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalogObjekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Odstraněná hrobová místa
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Kostel
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • České hroby
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Částečně zničena
 • V původní podobě