Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Široké Třebčice

zpět | tisk | pdf
Široké Třebčice
ObecVeliká Ves
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Veliká Ves, kód: 778001
GPS souřadnice50° 16' 55.1''
13° 23' 56.1''
Weitentrebetitsch
2 195 m²
Židovská obec
Židovská obec Teplice
Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073
E-mail: kehila@volny.cz
URL: http://www.kehila-teplice.cz
Židovská obec Teplice
Lipová 25, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 635 073
E-mail: kehila@volny.cz
URL: http://www.kehila-teplice.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Široké Třebčice

Široké Třebčice (německy Weitentrebetitsch) je obec v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 87 obyvatel.

První písemná zmínka o obci Široké Třebčice pochází z roku 1196. V okolí vesnice probíhala od počátku 19. století těžba hnědého uhlí z velikoveské pánve. V průběhu těžby bylo postupně otevřeno několik dolů.

Židovská komunita

Hrabě Franz Josef von Schoenkirchen nechal v letech 1709–22 postavit v severní části vsi celkem sedm bloků řadové zástavby, dělené na malé domky bez zahrad na parcelách 7 x 5 m se společnými bočními i středními zdmi. Vždy pět domků stálo proti sobě v uličkách širokých asi 3 m. Uprostřed ghetta se nacházela i malá synagoga.

Do Třebčic se soustředilo 121 židovských rodin z celého panství. Majitel panství je chtěl z víceméně zištných důvodů chránit proti zdvihající se vlně persekuce Židů v monarchii a pozvednout vesnici na tržní centrum okolí. Druhý cíl se nezdařil, přesto zde židovské osídlení přetrvalo až do poloviny 19. století. Poté postupně domky přecházely do majetku křesťanů, kteří je scelovali s tím, že z uliček se stávaly dvorky, přední části scelených domů byly zvýšeny o patro. Pozůstatkem původního stavu je dodnes roztříštěné pozemkové uspořádání.

Synagoga v Širokých Třebčicích se nachází severně od návsi uprostřed bývalého židovského ghetta na parcele č. 313. Postavena byla v roce 1848 v místech starší synagogy. K bohoslužebným účelům byla využívána zhruba do roku 1929. V roce 1935 byla zbořena horní část budovy, včetně střechy a stropu. Zůstaly pouze obvodové zdi, přičemž vchody v západním průčelí byly zazděny. Vnitřní části budovy jsou využívány jako dvorek.

Židovský hřbitov

Areál hřbitova je dosti členitý a jeho rozloha čítá 2.195 m2. Dochovalo se na 100 náhrobních kamenů, z nichž řada je barokních a klasicistních (moderní byly odvezeny nacisty). Pohřby se zde konaly až do druhé světové války, během níž byl hřbitov poničen. Obdobný osud jej čekal i za minulého režimu.

Počet obyvatel v roce 1930 … 579
Počet obyvatel v roce 2011 … 87

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Pohledové fotografie