Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Menhartice

zpět | tisk | pdf
Menhartice
ObecKřímov
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Menhartice u Křimova, kód: 676250
GPS souřadnice50° 30' 20.1''
13° 17' 15.2''
Märzdorf
943 m²
Obec
Obecní úřad Křimov
Křimov čp. 1, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 606 075 924
E-mail: ou@krimov.cz
URL: http://www.krimov.cz
Obec Křimov
Křimov čp. 1, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 606 075 924
E-mail: ou@krimov.cz
URL: http://www.krimov.cz
Kompletně zničený – zbytky na místě
Ano
Menhartice

Menhartice (německy Märzdorf) jsou samota, část obce Křimov v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale nežil žádný obyvatel.

První písemná zmínka o Menharticích pochází z roku 1281, kdy je Chotěbor z Račic odkázal řádu německých rytířů z chomutovské komendy. Je pravděpodobné, že až do zrušení poddanství v roce 1848 vesnice patřila k chomutovskému panství. Další zmínka je až z roku 1571, kdy chomutovské panství koupil Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic a krátce nato nařídil, že Menhartice musí nakupovat pivo od chomutovských měšťanů.

Vzhledem k odlehlé poloze skryté v údolí mimo hlavní cesty se Menharticím vyhnuly časté průchody vojsk během třicetileté války. V roce 1657 v nich žilo čtrnáct rodin a potomci některých z nich ve vsi zůstávali až do roku 1945.

Ve druhé polovině devatenáctého století docházelo v životě vesnice k velkým změnám. Starou dřevěnou zástavbu nahradily zděné stavby. Na návsi byla roku 1850 postavena kaple svatého Floriána. V roce 1875 byl zahájen provoz na železniční trati Křimov–Reitzenhain, na které měly Menhartice svou zastávku. Dopravní spojení přesto zůstávalo špatné a horské produkty přestávaly konkurovat levnějšímu zboží ze vzdálenějších oblastí. To vedlo k dlouhodobému pomalému poklesu počtu obyvatel.

Velká hospodářská krize vedla k dalšímu úbytku obyvatel a po druhé světové válce došlo k vysídlení Němců. Tím se vesnice téměř vylidnila. V roce 1947 ve vsi žilo jen sedmnáct lidí a dosídlení novými přistěhovalci se nepodařilo. Jedním z důvodů byla přetrvávající špatná dopravní dostupnost umocněná postupným omezováním a posléze úplným ukončením provozu železniční trati. Po rozhodnutí o výstavbě vodní nádrže Křimov se Menhartice ocitly v jejím ochranném pásmu. Zbývající obyvatelé se proto museli odstěhovat a vesnice zanikla.

Hřbitov

Areál zaniklého hřbitova není vymezen ohradní zdí. Plocha hřbitova je rozpoznatelná díky několika hrobovým místům. Patrná je alej stromů vedoucí ke hřbitovu.

Počet obyvatel v roce 1930 - 168
Počet obyvatel v roce 2011 - 0

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalogDokumentační fotografie

Pohledové fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Márnice (i bývalá)
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Zcela zničena