Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dvůr Králové nad Labem

zpět | tisk | pdf
Dvůr Králové nad Labem
ObecDvůr Králové nad Labem
OkresTrutnov
KrajKrálovéhradecký kraj
Dvůr Králové nad Labem, kód: 633968
GPS souřadnice50° 26' 28.0''
15° 48' 37.0''
Königinhof an der Elbe
Židovská obec
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1
Email: webmaster@kehilaprag.cz
Telefon: +420 224 800 812-13 (sekretariát)
http://www.kehilaprag.cz
http://www.facebook.com/ZOvPraze
Židovská obec v Praze
Kompletně zničený – zbytky na místě
Ne
Dvůr Králové nad Labem

Dle záznamu byl prvním židovským obyvatelem Dvora Králové jistý Bernard Mautner původem z Hořic. Roku 1838 se stal vlastníkem továrny bavlny“ získané od křesťanského dlužníka Kristopha Weckerlina. Postupně se průmysl ve Dvoře Králové nad Labem začínal rozmáhat hlavně díky Židům, kteří byli předními vlastníky továrenského průmyslu. Roku 1846 zde žil rovněž Jakob Kohn, který měl spojitost s alkoholovou produkcí či možná hostincem a roku 1853 se k němu připojil koželuh Jakob Nettel, který se pravděpodobně přistěhoval z blízké vesnice Velká Bukovina.

V roce 1862 vznikl Židovský modlitební spolek, jehož správa spadala pod Židovskou náboženskou obec ve Velké Bukovině a to až do zřízení samostatné Židovské náboženské obce ve Dvoře Králové nad Labem. Byla vedena řadou zámožných textilních výrobců, rodinami M.B. Neumanna, Gustava Deutsche, R. Mandla, Rudolfa Weisse a Otty Lowenbacha, které vlastnily největší textilní závody.

Donacemi rychle zvýšily finanční prostředky, navrhly plány i architektonické ztvárnění a vybudovaly jedinečnou městskou synagogu. Byla umístěna do centra města a to přesně na nynější křižovatce ulic 17. listopadu a Rooseveltovy. V současné době se na místě bývalé synagogy nachází Davidova hvězda.
Židovský hřbitov ve Dvoře Králové nad Labem byl založen roku 1883. Před založením tohoto hřbitova byli zesnulí pohřbíváni na židovském hřbitově ve Velké Bukovině. Pozemek pro zdejší hřbitov byl zakoupen již roku 1875, ale žádost o jeho zřízení byla podána až v roce 1882. V době okupace v letech 1939 – 1945 se tu již téměř nepohřbívalo. Poslední pohřeb je dle podle dochovaných dokumentů datován k roku 1940.

Druhou světovou válku, jež místní židovskou komunitu skoro zničila, hřbitov přečkal bez poškození. Poté je za komunistického režimu demolovali vandalové a roku 1960 byl zcela zlikvidován spolu s obřadní síní, údajně z „hygienických“ důvodů. Byla zbořena márnice, ohradní zeď a odstraněny náhrobky. Materiál z kaple, náhrobků a okolních zdí měl být použit na stavbu nového sportoviště, vzdáleného jen pár metrů od hřbitova. Zachovaly se jen stromy po obvodu a torzo mohutného klasicistního náhrobku, u kterého je zabetonováno asi 13 náhrobků, částečně poškozených a nečitelných.
Seznamy pochovaných se i materiály o židovském hřbitově ve Dvoře Králové nad Labem byly zničeny a dochovalo se pouze několik listin z období druhé světové války a dále popisy hřbitova z doby poválečné.

Roku 1972 vyšel v časopisu Zprávy vlastivědného kroužku článek Alfreda Weinera z Hradce Králové, který se koncem 50. let zabýval studiem židovských dějin, o stavu židovského hřbitova v roce 1957, tedy pár let před jeho likvidací. Hřbitov byl dle jeho zprávy obklopen zdí vysokou 2-3 metry s obdélníkovým tvarem 30 x 45 metrů, ve středu hřbitova stála čtvercová obřadní síň. Hřbitovem procházela akátová alej a kolem stály vzrostlé lípy. Pomníky byly povaleny a rozbity, celkem napočítal 129 hrobů. Nápisy na pomnících byly napsány hebrejsky, německy a česky.

Zdroj: Studenti 2.C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem v roce 2016


Pohledové fotografie