Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Holčovice

zpět | tisk | pdf
Holčovice
ObecHolčovice
OkresBruntál
KrajMoravskoslezský kraj
Holčovice, kód: 640867
GPS souřadnice50° 9' 20.0''
17° 29' 14.0''
Hillersdorf
4 359 m²
Obec
OÚ Holčovice
Holčovice 44
793 71 Holčovice
Tel: 554644108
E-mail: podatelna@obecholcovice.cz
URL: www.obecholcovice.cz
Obec Holčovice
Kompletně zničený – zbytky na místě
Ne
Holčovice

Holčovice je obec ležící na severu okresu Bruntál na říčče Opavici. První osídlení se datuje do 14. století.

Není známo, kdy přesně byly Holčovice založeny. První písemná zmínka o obci je v listině z 18. dubna 1377 o prvním dělení opavského knížectví po smrti knížete Mikuláše II. Jedna část knížectví nese jméno Luttendorff, o níž se dnešní badatelé domnívají, že je pojmenování tehdejší Holčovic. Další zmínky o Holčovicích jsou z let 1478 a 1558, kde jsou Holčovice jmenovány jako stará zpustlá obec a její obyvatelé žádají Albrechta Supa z Fulštejna, aby jim povolil obnovit zpustlou obec. Učinil to s řadou výhod, například dědičné právo pro rychtáře a zproštění od robotní povinnosti. Hned v roce 1559 byl rychtářem ustanoven Kryštov Lampert.

V dalších letech dochází k rozvoji Holčovic. Panství několikrát změnilo majitele. Roku 1774 byl dostavěn římskokatolický kostel zasvěcený Neposkvrněnému početí Pany Marie. Zvon Maria z r. 1607 byl přenesen na jeho věž. V roce 1783 byl dokončen evangelický kostel, roku 1784 byla postavena evangelická škola a při ní ustanoven učitel a konečně roku 1786 byla postavena evangelická fara. Na konci 19. století byla v obci otevřena četnická stanice (1879) a obvodní lékařská stanice (1889). V roce 1892 byl zahájen provoz ve vodoléčebném ústavu J. Stefanitsche. Zdejší vodoléčebné procedury dále rozvíjel a proslavil lázeňský Ernst Hoffmann.

Po uzavření Mnichovské dohody 29. září 1938 byly Holčovice odstoupeny Německu. Obec osvobodila ráno 5. května 1945 bez bojů postupující Rudá armáda. Po odsunu Němců byly Holčovice znovu osídleny českým obyvatelstvem. Počet obyvatel však nikdy nedosáhl ani třetiny počtu obyvatel před válkou. Mnoho domů tak bylo neobydleno a čekala je demolice. Jen v průběhu padesátých let bylo ve všech místních částech Holčovic zbouráno celkem přes 330 domů.

Zbouráním evangelického kostela v prosinci 1974 přišly Holčovice o jednu ze svých historických památek.
Z bývalého evangelického hřbitova dnes zbývá pouze kamenné schodiště vedoucí k bráně a zbytky náhrobků.

Zdroj: WikipediaPohledové fotografie