Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Žatec

zpět | tisk | pdf
Žatec
ObecŽatec
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Žatec, kód: 794732
GPS souřadnice50° 19' 20.1''
13° 33' 28.0''
Saaz
5 917 m²
Židovská obec
Židovská obec Teplice
Židovská obec Teplice
Udržovaný, nová podoba
Ne
Žatec

Žatec (německy Saaz) je město v okrese Louny. V roce 2011 zde trvale žilo 18.139 obyvatel.

První písemnou zmínku z roku 1004 o něm obsahuje kronika Dětmara z Merseburku. V roce 1265 král Přemysl Otakar II. udělil Žatci městská privilegia. Roku 1404 je poprvé zmiňován žatecký hrad.

Významnou úlohu Žatec sehrál v době husitské revoluce. Byl zpočátku, v době silného vlivu chiliasmu, dokonce považován za jedno z pěti měst (spolu s „městem Slunce“ Plzní, Louny, Klatovy a Slaným), která v nastávajícím konci světa uniknou zkáze. Ve městě působili významní husitští kněží Petr Němec a Petr Špička. V roce 1421 město ustálo útok druhé křížové výpravy do Čech. Spolu s městy Louny a Slaným byl vytvořen žatecko-lounský svaz, v jehož čele stál Jakoubek z Vřesovic.

V 16. století patřil Žatec mezi největší česká města a byl centrem Žateckého kraje. Krajským městem zůstal až do roku 1850.

Žatec se rovněž připojil ke stavovskému povstání. Jeho někdejší purkmistr – Maxmilián Hošťálek z Javořice – byl jedním z 27 českých povstalců popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Třicetiletá válka znamenala výrazný úpadek a postupnou germanizaci dosud etnicky převážně českého města.

18. i 19. století znamenala další rozvoj pivovarnictví a pěstování chmele ve městě a okolí. V těch dobách byl založen např. nový pivovar na místě bývalého hradu na Žižkově náměstí (kde je dodnes), chmelařský spolek a chmelný trh. Co se týče správního vývoje, zůstal Žatec i po reformě krajského zřízení v roce 1788 sídlem kraje, od roku 1850 klesl na postavení okresního města. V roce 1930 žilo ve městě 18 tisíc obyvatel převážně německé národnosti, v říjnu 1938 bylo po Mnichovském diktátu připojeno k Třetí říši jako součást župy Sudetenland.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Žatci se nachází v jihovýchodní části města Žatec, ve východní části městského hřbitova při Pražské ulici. Založen byl roku 1869 a rozkládá se na celkové ploše 3200 m². Během druhé světové války byl hřbitov poničen a později zde bylo skladiště vojenské techniky. Do dnešní doby se dochovaly pouze čtyři náhrobky. Zbylá část hřbitova slouží jako zahrada. V areálu se nachází symbolický památník obětem holocaustu. Při vstupní bráně se nachází dvě budovy, z nichž jedna byla obřadní síň a druhá domek hrobníka. Zatímco u obřadní síně se interiér i exteriér dochoval v původní podobě, domek hrobníka byl přestavěn k obytným účelům. Hřbitov je přístupný po telefonické dohodě.

Počet obyvatel v roce 1930 - 18.100
Počet obyvatel v roce 2011 - 18.368

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog