Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Lipová

zpět | tisk | pdf
Lipová
ObecLipová
OkresDěčín
KrajÚstecký kraj
Lipová u Šluknova, kód: 684511
GPS souřadnice51° 0' 46.3''
14° 21' 49.5''
Hainspach
2 338 m²
24921/5-3808
Římskokatolická církev
Obecní úřad Lipová
Římskokatolická farnost - děkanství Lipová
Římskokatolická farnost - děkanství Lipová
Částečně zničený
Ne
Lipová

Lipová (dřívější názvy Hanšpach či Haňšpach, německy Hainspach) je obec v nejsevernější části České republiky, v okrese Děčín, v západní části Šluknovského výběžku. V roce 2011 zde žilo 667 obyvatel.

Nejstarší dochované písemné záznamy z 15. a 16. století zmiňují vesnici jako Hainspach. V 17. století převládal název „Hanspach“, od 30. let 18. století se používal opět „Hainspach“. Název pochází z mužského jména „Hain“ (tvar jmen „Hagin“ a „Hagen“) a německého slova „Bach“ (česky „potok“). Jméno vsi tak původně znamenalo „Hainův (Hagenův) potok“. Úřední český název byl roku 1854 stanoven na „Haňšpach“. Úřední název „Lipová“ se používá až od roku 1948.

První písemná zmínka pochází o vesnici z roku 1417 (též 1418), kdy je Lipová zmiňována jako léno pánů z Tolštejna. Roku 1566 pak vzniklo samostatné panství Lipová. Lipovský zámek patřil k jednomu z nejstarších panských sídel v kraji. Starý zámek (tvrz) byl postaven ve 14. století. V letech 1675–1677 nechal tehdejší majitel panství Slawata z Chlumu založit 10 ha velký zámecký rybník. Nový zámek byl vybudován v letech 1737–1739 z iniciativy hraběte Salm-Reifferscheida, zároveň byl starý zámek v té době přestavěn na pivovar. Roku 1750 došlo k povýšení obce císařským dekretem na městys a propůjčení znaku.

Josef Osvald I. Thun-Hohenstein (1817–1883), statkář a majitel panství Klášterec nad Ohří) vyženil Lipovou s Janou, starohraběnkou ze Salm-Reifferscheidtu jako její dědictví po bezdětném a svobodném bratrovi, Františkovi. Jeho potomci syn Josef Osvald II. Thun-Hohenstein a vnuk Josef Osvald III. Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt zámek užívali jako letní sídlo až do roku 1924.

Až do roku 1938 byla Lipová sídlem okresního soudu s věznicí, jeho budova byla postavena roku 1893. Po druhé světové válce byla většina Němců odsunuta do Německa a oblast dosídlena Čechy z českého vnitrozemí. Počet obyvatel Lipové se po roce 1945 skokově snížil z přibližně dvou a půl na jeden tisíc. Název obce byl změněn z Haňšpachu na Lipová.

Hřbitov u kostela sv. Šimona a Judy

Bývalý hřbitov s několika dochovanými náhrobky u zdi obklopuje kostel sv. Šimona Judy. Kostel byl postaven mezi lety 1691–1695 na místě objektu středověkého založení. Jednolodní stavba s trojbokým presbytářem a hranolovou věží, která byla přistavěna v r. 1781. Při severní stěně kostela se nachází sakristie, při jižní stěně patrová kaple. U kostela je vytvořeno lapidárium náhrobků.

Počet obyvatel v roce 1930 - 2.664
Počet obyvatel v roce 2011 - 667

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Márnice (i bývalá)
 • Centrální kříž
 • Kostel
 • Vodovod
 • Neuzavírá se
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby
 • Lapidárium náhrobků, bez vyznačení původních hrobových míst

Stav hřbitovní zdi

 • Zcela zničena
 • Částečně zničena