Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

České Heřmanice

zpět | tisk | pdf
České Heřmanice
ObecČeské Heřmanice
OkresÚstí nad Orlicí
KrajPardubický kraj
České Heřmanice, kód: 622567
GPS souřadnice49° 55' 55.4''
16° 15' 10.0''
Böhmisch Hermanitz
234 m²
Obec
Římskokatolická farnost České Heřmanice
č.p. 1, 565 53 Horní Sloupnice
Tel.: 465 549 231
Mob.: 737 164 122
E-mail: ben.spacek@centrum.cz
URL: http://farnost.ceskehermanice.cz
Římskokatolická farnost České Heřmanice
Udržovaný v původní podobě
Ne
České Heřmanice

Městys České Heřmanice (německy Böhmisch Hermanitz) se nachází ve východních Čechách a to v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí.

První zmínka o vsi Heřmanice se datuje k roku 1226, kdy se uvádí, že Svatoslav z Heřmanic (Suatozlav de Hermannic), který sídlil na Heřmanicích coby první známá osobnost a majitel zdejší dědiny, je zaznamenán na královské listině Přemysla Otakara I. Z toho vyplývá, že dědina byla zřejmě založena dříve. Také z dějin Heřmanic je zřejmé, že se mohou počítat mezi nejstarší osady v litomyšlském okolí.

Doba, kdy byly Heřmanice v rozkvětu, je doba, kdy byl pánem v Heřmanicích pán Bohuněk z Adršpachu, jehož působení je ohraničeno léty 1460 až 1506 a který vymohl na králi Vladislavovi, aby ves byla povýšena na samostatné městečko, které bude požívat práv jako jiné podobná města. To bylo stvrzeno královskou listinou a opatřeno královskou pečetí. Obdržela tehdy právo mít každý čtvrtek trh a na sv. Jakuba jarmark, který měl trvat po osm dní, a další jiná městská privilegia tehdejší doby.

V pozdější době přibyly k Českým Heřmanicím osady, Netřeby založeny roku 1661 a Borová založena roku 1698, když litomyšlské panství vlastnili Tranmansdorfové, kteří tyto osady v blízkosti Heřmanic založili. Osídlení osad tvořili „hraběcí chalupníci“ a jejich založením bylo sledováno lepší využití lesní půdy, která osídlencům byla přidělena do nájmu. Netřeby a Borová byly ovšem k obci Heřmanice přivtěleny až podle josefínského katastru od roku 1785. V 18. století se také v názvu vsi objevuje přívlastek České, pro odlišení od Heřmanic Německých (Horních).

Do roku 1923 byly České Heřmanice městysem. V roce 1960 byla v rámci územněsprávní reorganizace ještě k Českým Heřmanicím přičleněna do té doby samostatná obec Chotěšiny s vlastním katastrálním územím. Od 14. dubna 2016 jsou České Heřmanice opět městysem.

Zdroj: Wikipedia


Pohledové fotografie