Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Úhošťany

zpět | tisk | pdf
Úhošťany
ObecKadaň
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Úhošťany, kód: 773271
GPS souřadnice50° 21' 16.3''
13° 15' 22.2''
Atschau
1 510 m²
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost - děkanství Kadaň
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
Tel.: +420 474 344 463
E-mail: farnost.kadan@dltm.cz
URL: http//www.farnostkadan.cz
Římskokatolická farnost - děkanství Kadaň
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
Tel.: +420 474 344 463
E-mail: farnost.kadan@dltm.cz
URL: http//www.farnostkadan.cz
Obnovený - jen pietní místo
Ne
Úhošťany

Úhošťany (německy Atschau) jsou malá vesnice, část města Kadaň v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 88 obyvatel.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1088.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1088, kdy ji kníže Vratislav II. věnoval vyšehradské kapitule. Darovací listina obsahuje zmínku o horníkovi, takže je možné, že se v okolí těžila nějaká ruda. V polovině čtrnáctého století už stála úhošťanská tvrz, která ale nesloužila jako panské sídlo, protože majiteli vesnice byli v letech 1356–1364 kadaňští měšťané, bratři Mikuláš a Valter. Koncem čtrnáctého století vesnici získali Škopkové z Dubé.

Od první poloviny patnáctého století byly Úhošťany rozděleny mezi dva majitele. Část s tvrzí od Rohrenkvarků nejspíše okolo roku 1540 koupila rodina Strejčků a od nich roku 1607 město Kadaň, kterému patřila i druhá část už v době před rokem 1547. Kadaňští měšťané během Šmalkaldské války podporovali protestanty a po jejich porážce v bitvě u Mühlberka král Ferdinand I. město potrestal konfiskací majetku. Tomu se jej časem podařilo vykoupit zpět, ale znovu o něj přišlo po stavovském povstání v letech 1618–1620.

Třicetiletá válka vesnici postihla velmi těžce. Procházely a ubytovávaly se v ní oddíly vojáků, docházelo k odvodům, rabování, epidemiím a požárům. Z let 1626, 1627 a 1639 existují zprávy, podle kterých si obyvatelé zachraňovali život útěkem do lesů.

Během válek o rakouské dědictví vesnici vyplenili Maďaři a Francouzi. K drancování vojsky poté znovu došlo za sedmileté války, kdy ji vyplenili Prusové. Škodám Úhošťany neunikly ani při napoleonských válkách, kdy muselo mnoho mužů narukovat do armády.

Pod vrchem Úhošť se ve štolách Marie Pomocné a Jana Nepomuckého těžila zelená hlinka (seladonit) používaná k výrobě barviv. První zmínka o ní pochází z roku 1563, kdy však byla považována za rudu mědi. Z roku 1708 se dochovala zpráva o propůjčení dolové míry a později v letech 1747, 1751 a 1769 žádali kadaňští měšťané o její obnovení. Až do roku 1772 však trval spor o tom, zda hlinka obsahuje měď, a jde tedy o nerost vyhrazený panovníkovi nebo o nerost nižší, který mohla dobývat pozemková vrchnost.

Při mobilizaci v roce 1938 obsadilo kopce jižně od Úhošťan dělostřelectvo. Místní muži se jí ale často vyhnuli a ukrývali se v lesích. Během druhé světové války však narukovali do armády a uvolněná pracovní místa zaujali zajatci z Polska a později z Francie. V roce 1942 do vesnice přijely děti z bombardovaného Porúří a roku 1944 začali přicházet uprchlíci před postupující východní frontou. Počet obyvatel v roce 1945 nakrátko zvýšili ještě Němci ze středního Slovenska. V samém závěru války ve dnech 6. až 8. května přes Úhošťany projížděli vojáci, kteří ustupovali před Rudou armádou a snažili se dostat k americkým pozicím.

Už v červnu 1945 začalo vysídlování Němců, kteří byli odváženi do sběrných táborů v Kadani, ve Vilémově a později v Prunéřově, odkud odcházeli přes Kryštofovy Hamry do Německa. Do vyprázdněných usedlostí se nastěhovali lidé ze Berounska, Nymburska, volyňští Češi a několik rodin z Rumunska a Slovenska.

Hřbitov

Zaniklý hřbitov se nachází na okraji obce při silnici směrem na obec Brodce. Hřbitov byl zrušen v 80. letech 20. století. Dnes jej připomíná již jen pietní deska (kámen).

Počet obyvatel v roce 1930 - 348
Počet obyvatel v roce 2011 - 88

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Objekty a vybavení hřbitova

 • Neuzavírá se
 • Vyčištěná plocha hřbitova

Stav hřbitovní zdi

 • Zcela zničena