Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Krásný Les

zpět | tisk | pdf
Krásný Les
ObecPetrovice
OkresÚstí nad Labem
KrajÚstecký kraj
Krásný Les v Krušných horách, kód: 673986
GPS souřadnice50° 46' 15.1''
13° 55' 13.1''
Schönwald
2 080 m²
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Krásný Les (u Ústí nad Labem)
Římskokatolická farnost Krásný Les (u Ústí nad Labem)
Kompletně zničený – zbytky na místě
Ano
Krásný Les

Obec Krásný Les (německy Schönwald) je část obce Petrovice v okrese Ústí nad Labem. V roce 2011 zde trvale žilo 120 obyvatel.

Ves Schönwald byla založena ve 13. století německou kolonizací oblasti jihovýchodně od vrchu Špičák a první písemná zmínka o ní pochází z roku 1382. V roce 1437 dal císař Zikmund Lucemburský oblast Schönwaldu a nedalekého Streckenwaldu (dnešní Větrov) v léno Wolfu Tellerovi. Během následujících století ves několikrát změnila majitele. Za vlády Jiřího z Poděbrad je uváděna jako majetek Koruny české a od roku 1477 byla součástí krupského panství. Jeho majiteli, Václavovi z Vartenberka, však bylo v roce 1547 zkonfiskováno pro účast ve stavovském odboji proti králi Ferdinandovi I. Habsburskému.

Schönwald, spolu s Petrovicemi a Nakléřovem, zakoupil od císaře Rudolfa II. v roce 1580 Damian Tham ze Sebotendorfu, který zde nechal vybudovat statek s tvrzí a pivovar. Jeho potomci o schönwaldské panství přišli v pobělohorských konfiskacích a následující vlastník, armádní důstojník Ferdinand de Couriers, k němu v roce 1623 nechal připojit Velké Chvojno, Malé Chvojno a část Předlic. Po jeho smrti zůstalo v majetku manželky Josefiny, která se provdala za Mikuláše ze Schönfeldu.

Za třicetileté války vypálili Švédové v roce 1639 místní hřbitovní kostelík (k jeho obnově došlo roku 1656). Roku 1680 vypuklo na území panství velké selské povstání, po jehož potlačení byli popraveni dva poddaní. V majetku Schönfeldů bylo panství až do roku 1704, kdy se Viktorie ze Schönfeldu (vnučka Mikuláše) provdala za hraběte Františka Ignáce Vratislava z Mitrovic. Ten nechal v Schönwaldu v roce 1708 postavit barokní zámek, patrně na místě původní tvrze, který se v přestavbě dochoval dodnes. Mitrovicové posléze panství vlastnili až do roku 1792, kdy na něj pro jejich zadlužení byla uvalena nucená správa.[5] O dva roky dříve byla započata výstavba zdejšího farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na místě původního hřbitovního kostelíku, dokončená v roce 1795. Panství koupil v dražbě Josef z Hackelbergu-Landau, který jej v roce 1801 prodal Antonínovi a Františkovi Waagnerovým z Knínic.

Schönwaldské panství se počátkem 19. století utápělo v dluzích, a tak bylo v roce 1836 prodáno advokátovi Likovcovi. Vzhledem k jeho nenadálému skonu však zanedlouho opět změnilo majitele, kterým se stal továrník Antonín Balle ze Cvikova. Po jeho smrti odkoupil podíly dědiců v letech 1874 až 1878 bankéř Emanuel Sommer z České Lípy. V roce 1893 prodal Krásný Les hraběti Friedrichovi z Westphalen-Fürstenbergu.

Friedrichův syn Otokar přišel o část schönwaldského panství během pozemkové reformy a zbytek pozemků, lesů a zámek prodal v roce 1931 městu Ústí nad Labem.

V důsledku Mnichovské dohody se Schönwald a celé Sudety staly počátkem října 1938 součástí nacistického Německa a od dubna 1939 byly v jeho rámci součástí říšské župy Sudety. Během druhé světové války byli v místním zámku vězněni nejprve francouzští váleční zajatci (v letech 1940 až 1941) a posléze od listopadu 1941 do března 1945 starší práceschopní ústečtí Židé. V roce 1941 se z rozhodnutí gestapa stal zámek sběrným táborem (Sammellager Schönwald), byl částečně renovován (opravou bylo pověřeno 12 Židů z Ústí nad Labem) a v listopadu do něj byli nuceně sestěhovaní první Židé. Celkem táborem prošlo 103 osob. Táborový režim byl uvolněnější a internovaní se mohli volně pohybovat po vesnici a nakupovat v místních obchodech. Jejich osud není z velké části znám. Dohromady 55 jich v táboře zahynulo, další byli deportováni do rodinného tábora ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau.

Po skončení války došlo k odsunu místního německého obyvatelstva, v důsledku čehož byla vesnice výrazně nedosídlená. Již za První republiky totiž byla dominantně německá. V roce 1948 byl Schönwald přejmenován na Krásný Les. Ještě několik let po válce byla zdejší zástavba mnohem rozlehlejší než v současnosti a pokračovala podél Rybného potoka až ke státní hranici, kde přecházela v německou obec Kleinliebenau. V 50. letech však byla tato severozápadní část vesnice, zasahující do hraničního pásma, rozbořena pohraniční stráží v rámci tzv. akce D, která měla zajistit, aby stojící opuštěná stavení po sudetských Němcích nemohla uprchlíkům přes hranici poskytovat úkryt.

Hřbitov

Bývalý hřbitov se nachází uprostřed pastvin nedaleko silnice vedoucí z Krásného Lesa do Adolfova. Je zcela zpustlý, vedle několika málo povalených a poničených náhrobků je zde možné najít již jen pouze centrální kříž. Ohradní zeď nebo bránu již není možné najít.

Počet obyvatel v roce 1930 - 1.805
Počet obyvatel v roce 2011 - 120

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Centrální kříž
 • Neuzavírá se
 • Německé hroby
 • Neidentifikovatelné hroby
 • Lapidárium náhrobků, bez vyznačení původních hrobových míst

Stav hřbitovní zdi

 • Zcela zničena