Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Úštěk

zpět | tisk | pdf
Úštěk
ObecÚštěk
OkresLitoměřice
KrajÚstecký kraj
Úštěk, kód: 775533
GPS souřadnice50° 35' 6.0''
14° 20' 57.0''
Auscha
2 054 m²
43381/5-2407
Město
Městský úřad Úštěk
Mírové náměstí 83
411 45 Úštěk
Tel.: +420 416 795 452
E-mail: ustek@iol.cz
URL: http://www.mesto-ustek.cz
Město Úštěk
Mírové náměstí 83
411 45 Úštěk
Tel.: +420 416 795 452
E-mail: ustek@iol.cz
URL: http://www.mesto-ustek.cz
Zrušený, viditelné hranice
Ne
Úštěk

Úštěk (německy Auscha) je město v okrese Litoměřice. V roce 2011 zde trvale žilo 2.688 obyvatel.

Ostroh nad údolím Loubního (Úštěckého) potoka byl osídlen už v pravěku, archeologické nálezy jsou i z 10. století. V té době tudy vedly staré obchodní cesty z Litoměřic do Lužice. Ve 14. století zde pánové z Michalovic vybudovali hrad a 1361 byl Úštek vyhlášen za město.

Podstatnou přestavbou prošlo město počátkem 16. století v pozdní gotice, kdy patřilo Janu Sezimovi z Ústí. V této době byla vystavěna radnice, později obnovené po požáru v roce 1765. K roku 1571 je zmiňován městský dřevěný vodovod. Pro účast na stavovském povstání v roce 1621 bylo město konfiskováno. Brzy poté, v roce 1623, bylo předáno jezuitům. Ti přenesli správu panství do Liběšic a úštěcký hrad ztratil svůj původní význam a jeho palácová část byla posléze přestavěna na pivovar (1677).

V té době se začalo rozvíjet pěstování chmele. Roku 1722 byl zrušen hřbitov na náměstí a postaveno honosné děkanství, roku 1764 byl zbořen starý kostelík sv. Michala a na jeho místě postaven kostel sv. Petra a Pavla. Jezuité ve městě zbudovali několik význačných staveb: v roce 1668 byl postaven kostel Nejsvětější Trojice, architekt Octaviano Broggio postavil v r. 1722 pro jezuity budovu nové fary. Počátkem 18. století vznikla také na kopci nad obcí Ostré křížová cesta (Kalvárie). V této době bylo v Úštěku zaznamenáno 188 domů a tři hospody. Roku 1765 postihl Úštěk požár, který zničil část domů na náměstí.

Po zrušení jezuitského řádu převzali správu Úštěka měšťané, kteří nově zřídili školu v domě čp.45 vedle tehdejší radnice. Na místě obecního domu nedaleko hradu byla postavena budova okresního soudu, dnes sloužící městskému úřadu. Roku 1838 koupili Úštěk Lobkovicové a připojili k Roudnici. V 19. století zde začal vznikat průmysl, zejména textilní barvírny, a roku 1849 se Úštěk stal soudním okresem.

Po roce 1938 se musela vystěhovat část českého obyvatelstva, po roce 1945 německá většina a Úštěk byl znovu osídlen. Počet obyvatel v této době výrazně klesl.

Koncem 50. let se začalo s Úštěkem a Úštěckem počítat jako s rekreační oblastí. Byl vybudován rybník Chmelař (na místě zaniklého Velkého rybníka), v 70. letech 20. století silniční obchvat odvedl dopravu z města. V souvislosti s prohlášením města za památkovou rezervaci došlo k úpravám některých gotických domů, zahrnujících především obnovení podloubí. V posledních letech dochází k postupné rehabilitaci fasád objektů.

Hřbitov

Areál bývalého hřbitova s hodnotným renesančním kostelem Nejsvětější Trojice, doplněný ohradní zdí s renesanční bránou a barokní výklenkovou kaplí, je výrazným prvkem urbanistické skladby širšího území města.

Kostel je doložen již k roku 1494. Byl výrazně přestavěn ve vyspělém renesančním stylu 16. století. Areál byl později doplněn ohradní zdí s branou datovanou rokem 1635. Výklenková kaple byla do zdi vestavěna v roce 1721, kdy zřejmě proběhla i drobná úprava kaple.

Na ploše bývalého hřbitova je možné najít několik náhrobků.

Počet obyvatel v roce 1930 - 7.194
Počet obyvatel v roce 2011 - 2.688

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie