Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Chomutov

zpět | tisk | pdf
Chomutov
ObecChomutov
OkresChomutov
KrajÚstecký kraj
Chomutov I, kód: 652458
GPS souřadnice50° 27' 37.8''
13° 25' 23.0''
Komotau
Město
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov
Tel.: 474 637 111
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
URL: http://chomutov-mesto.cz
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov
Tel.: 474 637 111
E-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
URL: http://chomutov-mesto.cz
Srovnán se zemí, bez připomínky
Ne
Chomutov

Chomutov (německy Komotau) je statutární město v Ústeckém kraji. V roce 2011 zde žilo 48.328 obyvatel.

První zmínka o Chomutově pochází z 29. března 1252, kdy Bedřich Načeradec z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde roku 1254 zřídili svou komendu.

Původní dřevěné hrazení bylo ve druhé polovině čtrnáctého století vystřídáno hradbami kamennými. Roku 1396 udělil komtur Albrecht z Dubé městu pečeť se znakem. Němečtí rytíři drželi chomutovské panství do roku 1411, kdy jim je po bitvě u Grunwaldu král Václav IV. (s výjimkou patronátu nad kostely) odňal. Dne 16. března 1421 byl Chomutov dobyt a vypleněn husity.

Poté město střídalo šlechtické majitele; naposledy jimi byli Hasištejnští z Lobkovic, kteří ve městě jako na jednom z prvních míst v Čechách prosazovali tvrdou rekatolizaci (1589 zde byla založena chomutovská jezuitská kolej). Po odsouzení Jiřího Popela staršího z Lobkovic mu byl roku 1594 Chomutov zkonfiskován Rudolfem II. Roku 1605 se chomutovští vykoupili z poddanství a od té doby byl Chomutov královským městem.

Nejstarším hornickým podnikem u Chomutova byl kamencový důl Kryštof chomutovského (původně pražského) měšťana Lazara Grohmana.

Na přelomu padesátých a šedesátých let osmnáctého století byla postavena císařská silnice spojující Chomutov s Prahou, podél níž se rozvinula zástavba i na pravém břehu Chomutovky. Třebaže Chomutov ležel při této důležité spojnici do Saska, rostl až do poloviny devatenáctého století jen pozvolna. Obrat nastal až v sedmdesátých letech devatenáctého století napojením na železniční tratě vedoucí podél Krušných hor a ku Praze. V této době byly u Chomutova otevřeny hnědouhelné doly a roku 1870 založeny železárny, které po roce 1887 prosluly jako Mannesmannovy válcovny trub; roku 1890 se zde na prvním místě na světě začaly vyrábět bezešvé ocelové trubky. K válcovnám, situovaným na východním okraji města, přibyla roku 1917 jižně od Chomutova zbrojní pobočka kladenské Poldi, po válce přeorientovaná také na hutní výrobu.

Největším chomutovským hnědouhelným dolem byl Důl Jan Žižka uzavřený až v roce 1992. Prvním podnikem v jeho dolovém poli byla šachta Augusta otevřená v šedesátých letech devatenáctého století. Během hospodářské krize v roce 1874 změnila majitele a dostala nové jméno Karel. Roku 1895 ho koupily blízké Mannessmannovy závody.

Roku 1928 byla k Chomutovu připojena Horní Ves (dnešní severozápadní část města). V souvislosti s Mnichovskou dohodou muselo být většinově německé město v říjnu 1938 odstoupeno nacistickému Německu, stalo se součástí Říšské župy Sudety (Reichsgau Sudetenland) a v jejím rámci vládního obvodu Ústí nad Labem. Chomutov byl osvobozen na samém konci války, 8. května 1945, a to jednotkami Rudé armády. V následujících měsících bylo německé obyvatelstvo z města odsunuto.

Hřbitov u kostela sv. Wolfanga

Hřbitov s pohřebním kostelem sv. Wolfganga vznikl začátkem 16. století na východním předměstí Chomutova. Časem začala tato část města nést jméno Hřbitovní předměstí. Roku 1859 se městská rada rozhodla opustit a zrušit i tento hřbitov, který již kapacitou k pohřbívání nestačil, a vybudovat nový městský hřbitov.

Kostel sv. Wolfganga stál na hřbitově poprvé zmiňovaném v roce 1469 v místech dnešního Okresního soudu, první písemná zmínka o kostele pochází z roku 1506. V roce 1542 byl renesančně přestavěn. Kostel byl zrušen v rámci josefínských reforem v roce 1789, nadále pak sloužil jen jako kostel hřbitovní.

Po otevření nového městského hřbitova v Beethovenově ulici v roce 1859 byl původní hřbitov v Puškinově ulici opuštěn a kostel zbořen. V roce 1874 byl prostor bývalého hřbitova upraven jako městský park.

Zdroj: Prohlídkové trasy Chomutova (http://cil3mapy.cz/cz/t6?showall=1); Mgr. Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech; Jaroslav Pachner

Počet obyvatel v roce 1930 - 33.279
Počet obyvatel v roce 2011 - 48.328

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Stav hřbitovní zdi

  • Zcela zničena

Objekty a vybavení hřbitova

  • Vyčištěná plocha hřbitova