Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
        připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Pnětluky

zpět | tisk | pdf
Pnětluky
ObecPnětluky
OkresLouny
KrajÚstecký kraj
Pnětluky, kód: 722766
GPS souřadnice50° 15' 4.4''
13° 42' 14.8''
Netluk
1 650 m²
42371/5-1325
Římskokatolická církev
Obecní úřad Pnětluky
Římskokatolická farnost Hřivice
Udržovaný v původní podobě
Ne
Pnětluky

Pnětluky jsou obec v okrese Louny. V roce 2011 zde trvale žilo 215 obyvatel.

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1250, kdy se na listině, vydané olomouckým děkanem Janem, objevuje jako svědek Sulislav, syn Zvěsta z Pnětluk. Ve 13. a na počátku 14. století byli páni z Pnětluk významnou šlechtou. Dokládá to mj. jejich přítomnost na panovnických listinách v roli svědků či fakt, že Sulislav z Pnětluk byl ve 13. století purkrabí na královském hradu Lokti. V Pnětlukách tudíž existovalo již ve 13. století panské sídlo.

Ve 30. letech 15. století až do roku 1523 vlastnili Pnětluky v rámci panství Pravda Kolovratové. Roku 1523 koupili panství Pravda Lobkovicové, kteří vyčlenili Pnětluky a Lipenec jako samostatné panství, které bylo roku 1602 natrvalo přičleněno k dominiu Nový Hrad. V roce 1767 koupili novohradské panství Schwarzenbergové a vlastnili je až do zrušení patrimoniální správy roku 1849.

Třicetiletá válka Pnětluky značně zpustošila. Berní rula z roku 1654 uvádí ve vsi celkem 22 statků, z toho 18 bylo opuštěných.

Od 19. století se stala oblast jižního a jihovýchodního Lounska významnou chmelařskou oblastí. V roce 1909 zde byla založena pobočka Českého chmelařského spolku, v roce 1937 bylo ve vsi evidováno 98 pěstitelů chmele.

Hřbitov u kostela sv. Matouše

Hřbitov se nalézá u kostela sv. Matouše. Pozdně barokní stavba kostela pochází z roku 1765. Kostel a hřbitov doplňuje ohradní zeď a márnice. Hřbitov je stále funkční a udržovaný.

Počet obyvatel v roce 1930 - 574
Počet obyvatel v roce 2011 - 215

Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový katalog


Dokumentační fotografie

Dokumentační fotografie

Objekty a vybavení hřbitova

 • Hroby
 • Nové hroby
 • Hrobky
 • Márnice (i bývalá)
 • Brána
 • Centrální kříž
 • Kostel
 • Popelnice
 • Studna
 • Neuzavírá se
 • Řád veřejného pohřebiště na místě
 • Kontakt na správce hřbitova na místě
 • České hroby
 • Neidentifikovatelné hroby

Stav hřbitovní zdi

 • Obnovena vč. náhrobků a desek na/u zdi