Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dětřichov

zpět | tisk | pdf
Dětřichov
ObecDětřichov
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Dětřichov u Svitav, kód: 626031
GPS souřadnice49° 47' 58.5''
16° 31' 59.2''
Dittersdorf
1 600 m²
30764/6-3033
Římskokatolická církev
Obecní úřad Dětřichov
Dětřichov 46
568 02 Svitavy
Tel.: +420 461 593 140
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
URL: http://www.obecdetrichov.cz/
Římskokatolická farnost Opatov v Čechách
č. p. 161, 569 12 Opatov
Tel.: +420 731 402 265
E-mail: lubor.kamil@centrum.cz
URL: https://farnost-opatov.webnode.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Dětřichov

Obec Dětřichov (německy Dittersdorf ) se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji, velmi blízko historické zemské česko-moravské hranice. V roce 2020 zde trvale žilo 334 obyvatel.

Osídlování území hraničního pralesa mezi Čechami a Moravou prováděl premonstrátský klášter v Litomyšli už od 12. století. Využíval při tom kolonistů z německých zemí.

První písemná zmínka o Dětřichově (Theodorici villa) se však váže až k roku 1347. Ves po celý vrcholný středověk a raný novověk patřila, podobně jako sousední Opatov, k litomyšlskému panství.

Horní část vsi - Víska (Stillfried) - je původně osadou založenou v roce 1693 za hraběte Jana Bedřicha z Trautmannsdorfu. V roce 1777 byla v blízkosti Dětřichova založena další osada - Vysoké Pole (Hohenfeld). V roce 1857 je v obci Dětřichově celkem zaznamenáno (dnešním pohledem sotva představitelných) 1470 obyvatel. Po 2. světové válce bylo ovšem německé obyvatelstvo odsunuto a obec osídlily rodiny z Čech, Moravy, Slovenska, Volyně a Rumunska. Původního zalidnění se však zdaleka nedosáhlo a naopak zase docházelo k setrvalému, pozvolnému úbytku obyvatel, rolnických usedlostí a domků.

Římskokatolická farnost

Dětřichov měl od svých počátků kostel, který je poprvé zmiňován už v roce 1350. Zprvu byl filiálním k Opatovu, v roce 1760 tu byla ustavena samostatná farnost. Jeho dnešní pozdně barokní podoba je výsledkem obnovy po požáru v roce 1793. Další, již klasicistní opravu v roce 1824 dokládá letopočet na klenáku portálu severního vstupu do sakristie.

Dnes je kostel sv. Petra a Pavla filiálním k farnímu kostelu v Opatově.

Hřbitov

Stále funkční hřbitov kolem kostela sv. Petra a Pavla je vymezen okružní obvodovou zdí (zčásti však nahrazenou cihlovým novotvarem) se dvěma branami (se zajímavou reliéfní výzdobou na klenácích – symboly smrti).

Autor: Nisler Petr

Zdroj: wikipedia, CUZK, NPÚ – památkový katalog
Soupis památek – politický okres litomyšlský (1908 - dostupné online)
webové stránky obce Dětřichov, webové stránky farnosti Opatov, http://www.zwittau.de/orte/


Dokumentační fotografie