Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Makov

zpět | tisk | pdf
Makov
ObecMakov
OkresSvitavy
KrajPardubický kraj
Makov u Litomyšle, kód: 690007
GPS souřadnice49° 51' 21.9''
16° 11' 35.7''
Makow
863 m²
36684/6-3125
Římskokatolická církev
Obecní úřad Makov
Makov, 113
570 01 Litomyšl
Tel.: +420 461 635 202
E-mail: starosta@obecmakov.cz
URL: https://www.obecmakov.cz
Římskokatolická farnost Morašice u Litomyšle
Šantovo nám. 183
570 01 Litomyšl
Tel.: +420 461 612 263
E-mail: fara@lit.cz
URL: http://www.farnostlitomysl.cz
Udržovaný v původní podobě
Ne
Makov

Makov je obec ležící západně od Litomyšle, v okrese Svitavy. K 1. 1. 2020 zde žilo 325 obyvatel.

První písemná zmínka o vsi Makově je z roku 1349, ovšem zdejší osídlení je nepochybně výrazně starší, jelikož kostel má románské jádro a také jeho patrocinium sv. Víta svědčí o vysokém stáří.

Ves patřila od druhé poloviny 14. století litomyšlskému biskupství, v literatuře se však objevila zmínka, že se až do 19. století v sousedství kostela dochovaly stopy opevnění, patrně po tvrzi. Svědčit by to mohlo o nějakém šlechtickém majetku (A. Sedláček píše v souvislosti s Újezdcem o Jindřichovi z Potštejna). V novověku každopádně ves Makov patřila k panství města Poličky, a to od roku 1494, kdy město Polička koupilo ves Makov proto, aby se platy z ní zajistilo financování záduší poličského chrámu sv. Jakuba.

Počtem obyvatel i domů převyšoval Makov po celá staletí až do počátku první republiky všechny vesnice západní části pozdějšího litomyšlského okresu. Největšího počtu obyvatel dosáhl v roce 1869, kdy zde žilo 659 obyvatel. Pozdější úbytek obyvatel byl způsoben odchody za prací do míst, kde se rozvíjel průmysl.

Farní příslušnost

Kostel sv. Víta byl v předhusitské době kostelem farním. V roce 1677 byl filiálním do Poličky a ještě mnohem později se stal filiálním k nedalekým Morašicím; v tomto přičlenění setrvává dodnes.

Hřbitov

Hřbitov nevelkého rozsahu je u kostela zřejmě od prvopočátků. K jižnímu rohu jeho ohrazení je přisazena rozměrná kvadratická stavba márnice, která (vzhledem ke zmíněné dřívější lidnatosti vsi) pravděpodobně dříve sloužila jako kostnice. Je obdobou mnohem známější kostnice v Morašicích.

Autor: Petr Nisler

Zdroje: Wikipedia, CUZK, oldmaps.geolab.cz, webové stránky obce Makov, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Nakl. Svoboda 1989, A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze české I. (odkaz Újezdec), Historický vývoj města Poličky - Věnná města českých královen (pdf – dostupné online)

Dokumentační fotografie